Naukowcy z Instytutu na konferencji w Niemczech poświęconej zjawiskom rezonansu magnetycznego

W dniach 6-9 października 2011 r. w Lipsku odbyła się XXVIII coroczna konferencja towarzystwa ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology). W konferencji brało udział ponad 600 uczestników z całego świata, w tym czteroosobowa delegacja naukowców z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym ze zjawiskiem rezonansu magnetycznego. W trakcie sesji poruszone zostały zarówno problemy techniczne, analizy danych jak i zastosowanie kliniczne. Kursy podzielone zostały na 3 kategorie: kursy dla klinicystów, kursy dla naukowców oraz kursy ogólne dla naukowców i klinicystów, podczas których prezentowane były zarówno doniesienia z badań klinicznych, jak i naukowych.
Podczas trzech dni konferencji przeprowadzono ponad 400 sesji i spotkań, zaprezentowano setki plakatów. Całemu spotkaniu towarzyszyło również bardzo wielu wystawców sprzętu i oprogramowania. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przedstawił 2 plakaty p.t.: “Assessment of human temporary threshold shift (TTS) effect using fMRI” oraz “Possibility of hearing thresholds evaluation in PDT (partial deafness treatment) patients through Firm”.

Techniki obrazowania pod lupą naukowców

W czasie sesji dydaktycznych zostały zaprezentowane zaawansowane techniki obrazowania (m.in. ASL – Arterial Spin Labeling, FibreTracking), omówione ich zalety, wady i ograniczenia. Zaskakująco dużo wykładów było poświęconych technikom funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (a w szczególności obrazowaniu mózgu w stanie spoczynku – tzw. resting state). Omawiane spektrum zagadnień dotyczyło zastosowań klinicznych fMRI (funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego), projektów naukowych, problemów technicznych, najnowszych metod analizy i technik obrazowania.
Miłym akcentem była również spora ilość prac związanych z jednoczesnymi rejestracjami EEG-fMRI (zapisu elektroencefalograficznego podczas badania funkcjonalnego rezonansu magnetycznego). W Polsce ta nowa technika wykorzystywana jest jedynie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

Skanery przyszłości

Omawiając tegoroczny kongres ESMRMB nie można pominąć jej tematu wiodącego – sukcesywnego wprowadzania skanerów o mocy indukcji pola magnetycznego równej 7T (1T – Tesla to jednostka indukcji pola magnetycznego, mówiąca o jego sile). Dziś powszechnie używane są skanery 1,5T i 3T. Skanerów o polu 3T na świecie jest ok. 1000, a w Polsce 7. Na chwilę obecną potężnych skanerów 7T w naszym kraju jeszcze nie ma.
Warto wspomnieć o przeprowadzonych panelach dyskusyjnych, poruszających tematykę najbardziej zaawansowanych technik neuroobrazowania (metody obrazowania perfuzji oraz traktografii – obrazowania włókien nerwowych). Pokazały one w jakim miejscu obecnie znajdują się techniki rezonansowe i podkreśliły, że w ciągu najbliższych lat można spodziewać się wdrożenia do praktyki klinicznej technik, używanych obecnie tylko w pracach naukowych.

Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie. Z pewnością można polecić kongresy tej organizacji wszystkim specjalistom zainteresowanym tematyką rezonansu magnetycznego – kolejny w październiku 2012 r. w Lizbonie.