Naukowcy z Niemiec i Chin w Centrum Obrazowania Biomedycznego

Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao 17 pażdziernika odwiedzili MCSM w Kajetanach. Celem wizyty było zapoznanie się z programami realizowanymi w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Goście to naukowcy reprezentujący dziedzinę neuropsychologii, psychologii medycznej i badań neurosystemów Prof. Ernst Pöppel z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, były dyrektor Instytutu Psychologii Medycznej na tym wydziale, jest kierownikiem zespołu badań neurosystemów i funkcji poznawczych (System Neuroscience and Cognitive Research) i członkiem zarządu międzynarodowego Centrum Nauk Humanistycznych (Human Science Centre). Prof. Yan Bao reprezentująca Wydział Psychologii Uniwersytetu Pekińskiego to specjalista w dziedzinie neuropsychologii. Pracuje również na Uniwersytecie Monachijskim. Jest też członkiem międzynarodowego Centrum Nauk Humanistycznych. Gościom zagranicznym towarzyszyła pani prof. Elżbieta Szeląg, kierownik Zakładu Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego.

W NCOB Zespół Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego przedstawił gościom wybrane prace realizowane w Centrum, m.in. w dziedzinie badań funkcji słuchowych pacjentów z częściową głuchotą, wpływu zmęczenia słuchowego na funkcjonowanie kory słuchowej i jednoczesnej rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i odpowiedzi fMRI. Programy te spotkały się z dużym zainteresowaniem naukowców. Stwierdzono możliwość wymiany doświadczeń i współpracy.

Telerehabilitacja na żywo Goście zapoznali się też z innymi programami Instytutu. Uczestniczyli w sesjach telerehabilitacji prowadzonych na żywo w studio multimedialnym, przez co mogli zaobserwować działanie programów telemedycznych IFPS. Poznali też perspektywy rozwoju IFPS, a w szczególności zadania powstającego Światowego Centrum Słuchu.

Na zakończenie wizyty prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej. Otrzymali też zaproszenie do odwiedzenia Światowego Centrum Słuchu po jego inauguracji w roku 2012.

Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.

Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.

Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.   Prof. Ernst Pöppel i prof. Yan Bao w IFPS.