II Ogólnorosyjski Kongres Implantów Słuchowych

W dniach 2-4 października w Sankt Petersburgu odbył się II Ogólnorosyjski Kongres Implantów Słuchowych, na który zaproszono grono wybitnych przedstawicieli z zakresu otochirugii, inżynierii klinicznej oraz surdologopedów, surdopedagogów, psychologów z całego świata.  Program konferencji został przygotowany przez wybitnych ekspertów  międzynarodowych.

Pierwsza cześć Konferencji obejmowała zagadnienia związane z wszczepianiem implantów słuchowych, bilateralną implantacją i stosowanymi technikami operacyjnymi. W tej części obrad zaprezentowana została polska prezentacja nt. „10 lat doświadczeń w implantacji pacjentów  z częściową głuchotą”. Przedstawiciele Instytutu uczestniczyli także dyskusji okrągłego stołu  nt. „Chirurgiczne aspekty implantacji słuchowej”.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się sesja zatytułowana „Nowe technologie w implantacji słuchu”, podczas której przedstawiciele Instytutu zaprezentowali dwie prace: „Badania obiektywne – zespolony potencjał czynnościowy nerwu słuchowego i elektrycznie wywołany odruch mięśnia strzemiączkowego w doborze parametrów stymulacji przez implant” oraz „Telemedycyna  w diagnostyce, leczenie i rehabilitacja pacjentów z całkowitą i częściową głuchotą”.

Ciekawym elementem Kongresu była dyskusja, której myśl przewodnią zawarto w słowach „Chcę być jak inne dziecko”. Do udziału, poza uczestnikami Kongresu, zaproszono m.in. przedstawicieli Rosyjskiej Dumy, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, pracowników szkolnictwa, opieki socjalnej, rodziców. Poruszano tematy leczenia, organizacji opieki nad pacjentami po wszczepieniu implantów ślimakowych, konieczność integracji pacjentów ze środowiskiem osób słyszących, wypracowania standardów postępowania w odniesieniu do tej grupy pacjentów. Przedstawiciel IFPS uczestniczył w konferencji prasowej z udziałem polityków, dziennikarzy i rodzin osób implantowanych.

Na Kongresie nie zabrakło oczywiście wykładów i prezentacji na temat rehabilitacji. W tej części prezentowano prace, głownie z Rosji, dotyczące zadań edukacji dzieci, które przeszły operacje wszczepienia implantów słuchowych, integracji, modyfikacji przestarzałych metod nauczania i rehabilitacji dzieci z głębokim ubytkiem słuchu. Polska praca dotycząca „Rehabilitacji pacjentów z częściowa głuchotą” spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

II Ogólnorosyjski Kongres Implantów Słuchowych –  jedno z najważniejszych wydarzeń otorynolaryngologicznych w Rosji – stał się okazją do zapoznania się z postępami rosyjskich specjalistów w zakresie leczenia i organizacji opieki nad pacjentami implantowanymi.

Rosyjskojęzyczne materiały przygotowali i przedstawili reprezentujący Instytut: mgr Agnieszka Pankowska, mgr Irina Pierzyńska, dr n.med mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, mgr inż. Adam Walkowiak.