Rok walki z nowotworami głowy i szyi

„2013 – rokiem walki z nowotworami głowy i szyi” – to jedno z głównych założeń ogłoszonego, z inicjatywy prof. Wojciecha Golusińskiego – Prezesa Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi we współpracy z prof. Henrykiem Skarżyńskim – Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Otorynolaryngologii, „I Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”.

Pod tym samym hasłem odbyła się w dniu 8 kwietnia 2013 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk debata środowiska naukowego i dziennikarskiego. W debacie wzięli udział naukowcy, lekarze i dziennikarze interesujący się tematyką onkologiczną:

 • prof. dr hab. Wojciech Golusiński – Ordynator Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Wielkopolskim Centrum Onkologii i Prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi
 • dr Ewa Majchrzak – Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • prof. dr hab. Andrzej Kawecki – Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie
 • dr n. o kult. fiz. Sławomir Marszałek Prezes Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi. Pracownia Rehabilitacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Henryk Skarżyński– Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii, Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAP
 • prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Naukowej i Kierownik Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego
 • dr n. med. Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii
 • dr n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
 • red. Jadwiga Kamińska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia
 • red. Artur Wolski – Pierwszy Program Polskiego Radia
 • red. Krzysztof Michalski – Pierwszy Program Polskiego Radia
 • red. Sławomir Zagórski – Rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik
 • red. Mariola Marklowska-Dzierżak – Dyrektor ds. debat, konferencji i akcji edukacyjno-profilaktycznych, Media TV Plus
 • red. Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk – redaktor naczelna miesięcznika OIL „PULS”
 • dr n. hum. Anna Mazurkiewicz – dziennikarka, socjolog zdrowia, Uniwersytet Warszawski

Około 70 uczestników debaty miało nie tylko możliwość zapoznania się z epidemiologią tego typu nowotworów w Polsce i Europie, czy poznać problemy jakości życia i rehabilitacji pacjentów z nowotworami głowy i szyi, ale przede wszystkim wzięło udział w ciekawej i burzliwej dyskusji.

Nowotwór głowy i szyi jest jednym z sześciu najczęściej występujących nowotworów złośliwych u Polaków. Dotyczy on nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, języka, podniebienia, wargi, gardła, krtani, gruczołów ślinowych, ucha i tarczycy.

Według prof. Henryka Skarżyńskiego – Nowotwory złośliwe głowy i szyi należą do grupy nowotworów, których diagnoza i leczenie są bardzo trudne. Tylko wczesne rozpoznanie i leczenie przez interdyscyplinarną grupę specjalistów reprezentujących różne dziedziny medycyny, takich jak: otolaryngolodzy, chirurdzy głowy i szyi, chirurdzy szczękowo-twarzowi, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, radiolodzy, patomorfolodzy oraz psycholodzy i fizjoterapeuci może zapewnić zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć.

Głównymi czynnikami etiologicznymi nowotworów głowy i szyi są kancerogeny zawarte w dymie tytoniowym oraz spożywanie wysokoprocentowego alkoholu. W powstawaniu niektórych raków rejonu głowy i szyi istotną rolę odgrywają również wirusy (Epstein-Barr oraz brodawczaka ludzkiego – HPV). Ponad 90% nowotworów głowy i szyi to nowotwory nabłonkowe. Są to nowotwory, które ze względu na swoje umiejscowienie zwykle rozwijają się skrycie i wywołują objawy niecharakterystyczne, mogące towarzyszyć również banalnym infekcjom górnych dróg oddechowych (bóle gardła, bóle podczas połykania, chrypka).

W 2005 roku liczba zachorowań na nowotwory głowy i szyi w naszym kraju kształtowała się na poziomie 5 tysięcy, a w 2008 roku zachorowań było już około 10 tysięcy. Spośród wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe w 2010 roku, nowotwory złośliwe głowy i szyi stanowiły 9% zachorowań u mężczyzn i 5% u kobiet. Jak w przypadku większości nowotworów, ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i szyi wzrasta u obu płci wraz z wiekiem do 64 roku życia włącznie. W populacji mężczyzn 63%, a w populacji kobiet 48% rozpoznanych nowotworów głowy i szyi występuje u osób w wieku 45–64 lat.

Według danych prezentowanych na międzynarodowych kongresach przez prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego – Ordynatora Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Wielkopolskim Centrum Onkologii i Prezesa Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi – w ciągu najbliższych 20 lat częstotliwość zachorowań na nowotwory głowy i szyi oraz wątroby będzie znacząco wzrastać, przy malejącej tendencji występowania pozostałych chorób nowotworowych. Chcąc zmniejszyć odsetek chorych, a co za tym idzie obniżyć koszty leczenia, należy zatem położyć zdecydowanie większy nacisk na profilaktykę i badania przesiewowe. Wyniki leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi w naszym kraju są bowiem wysoce niezadowalające. Związane jest to m.in. z tym, iż chorzy zbyt późno zgłaszają się do lekarza specjalisty – gdy choroba nowotworowa jest już w znacznym stadium zaawansowania.

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku międzynarodowego badania ankietowego pt. „About Face” wykazują niski poziom świadomości społeczeństw Europy na temat nowotworów głowy i szyi. Ponad 75% ankietowanych nie potrafiło udzielić podstawowych informacji dotyczących nowotworów głowy i szyi. A problem jest bardzo poważny, bo na świecie na nowotwory głowy i szyi zapada rocznie ok. 1,4 mln ludzi. W Polsce jest to prawie 10 tys. nowych zachorowań, co stanowi 7% ogółu. Odpowiedzią na ten stały, lawinowy wzrost liczby zachorowań w naszym kraju i wynikające z tego zagrożenia zdrowotne jest I Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – stwierdził prof. Wojciech Golusiński.