Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych w Kajetanach

W dniu 16 kwietnia 2013 w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele 31 polskich instytutów, wchodzących w skład Rady Głównej.

Posiedzenia plenarne zwoływane są co najmniej 3 razy w roku. Kwietniowe spotkanie po raz pierwszy odbyło się w Kajetanach. Rada Główna, której przewodniczącym jest prof. Leszek Rafalski, jest organem przedstawicielskim instytutów badawczych, który reprezentuje ich interesy w kraju i za granicą oraz uczestniczy w kreowaniu polityki naukowej, gospodarczej i społecznej.

Po obradach Posiedzenia zgorszeni gości mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych pracowni Światowego Centrum Słuchu: jedyną w Polsce Pracownię Badań Klinicznych Głowy i Szyi – integralną część Centrum Edukacyjnego oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, które jest pierwszym w Polsce oraz jednym z nielicznych na świecie, gdzie prowadzone są badania pozwalające na maksymalne wykorzystanie zalet techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz encefalografii (dzięki jednoczesnemu pomiarowi fMRI-EEG) dla oceny stanu drogi słuchowej człowieka. Podczas wizyty w Centrum goście zapoznali się ponadto z możliwościami pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, a szczególnie sposobem działania telefittingu – unikalnego systemu zdalnego przeprowadzenia badań, konsultacji i dopasowania systemu implantu ślimakowego.