Prof. Henryk Skarżyński – wybrany na Wiceprzewodniczącego Prezydium RGIB

Prof. Henryk Skarżyński został wybrany na Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych VIII Kadencji.

W dniu 24 czerwca 2013 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Głównej Instytutów Badawczych VIII kadencji, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Rady Głównej:

prof. Leszek Rafalski – przewodniczący
prof. Barbara Gworek – wiceprzewodnicząca
prof. Henryk Skarżyński – wiceprzewodniczący
prof. Zbigniew Śmieszek – wiceprzewodniczący
mgr Maria Stacewicz – sekretarz