Pacific Voice Conference, 11-12 kwietnia 2014, Kraków

W dniach 11-12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbędzie się XXII Pacific Voice Conference (PVC), której celem jest wymiana wiedzy  i informacji pomiędzy lekarzami, terapeutami i inżynierami na tematy dotyczące mowy i komunikacji językowej oraz zaawansowanych technologii.

Zespół Instytutu został zaproszony do współpracy przy organizowaniu przyszłorocznej konferencji. Ma ona na celu podkreślenie interdyscyplinarnej natury badań dotyczących głosu i mowy, dlatego organizatorzy chcą poszerzyć zakres omawianych problemów o zagadnienia związane z bioinżynierią, biomedycyną, zdrowiem, sztuką. Zaakceptowane prace zostaną opublikowane w ogólnodostępnym dzienniku e-Phonoscope Journal http://www.pvsf.org/e-phonoscope-journal.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.dsp.agh.edu.pl/pvc/start

logo PVC