Studium Obiektywnych Badań Słuchu

>W związku z licznymi pytaniami o termin rozpoczęcia kolejnej edycji Studium Obiektywnych Badań Słuchu, uprzejmie informujemy, że przewidujemy uruchomienie kursu w październiku 2013 r. Kurs zakończy się w kwietniu 2014 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na Portalu Edukacyjnym Instytutu.

Kierownik SOBS prof. Krzysztof Kochanek