Pilotażowe badania słuchu u dzieci w Azerbejdżanie

Azerbejdżan to kolejny kraj, w którym zespół Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadził pilotażowe badania słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pilotażowe programy są częścią międzynarodowych działań zainicjowanych przez Prof. Henryka Skarżyńskiego i mających na celu wdrażanie programów badań przesiewowych pod kątem wykrywania zaburzeń słuchu – a także wzroku i mowy – u dzieci w wieku szkolnym. Inicjatywa ta, swoim zasięgiem objęła już kraje europejskie, a także kraje spoza Europy m.in. Tadżykistan, Mołdawię, Kirgistan, a teraz Azerbejdżan.

W dniach 29-30 października w dużej szkole podstawowej w Baku, przeprowadzone zostały badania przesiewowe słuchu u prawie 250 dzieci w dwóch grupach wiekowych – większa grupa to dzieci w wieku 7-8 lat oraz mniejsza grupa to 12-13 latki. Grupy wiekowe dobierane są zgodnie ze strategią Instytutu, po to by dane gromadzone na cały świecie były porównywalne i by można było określić procentowe występowanie zaburzeń słuchu u dzieci w tym samym wieku, w różnych krajach świata. Zgromadzone dotychczas dane z wielu krajów potwierdzają, że wszędzie istnieje potrzeba sprawdzania słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ponieważ u wielu z nich występują zaburzenia, które mogą mieć wpływ na naukę w szkole oraz funkcjonowanie wśród rówieśników. Dlatego kluczowe jest wczesne wykrycie zaburzeń i szybkie podjęcie leczenia.

W całej grupie dzieci zbadanych w Baku niepoprawny wynik badania słuchu wystąpił u prawie 20% dzieci, z czego ok. 16% powinna odbyć szczegółowe badania w gabinecie lekarskim.