Prof. Krzysztof Kochanek wybrany na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 25 listopada b.r. członkowie Rady Głównej Instytutów Badawczy na posiedzeniu w Puławach wybrali czterech przedstawicieli instytutów badawczych do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji na lata 2014-2017. Wśród wybranych osób znalazł się prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek.

Więcej informacji:http://www.rgib.org.pl/