IFPS partnerem projektu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia” Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi

Już po raz drugi w ramach tego projektu 30-osobowa grupa studentów i absolwentów zarządzania, ekonomii, finansów, prawa i zdrowia publicznego otrzymało stypendia Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi oraz unikalną szansę uczenia się od praktyków – liderów, którzy w niełatwych warunkach polskiej służby zdrowia odnieśli spektakularne sukcesy. Podobnie jak w ubiegłym roku swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się ze stypendystami prof. Henryk Skarżyński, który od podstaw tworzył w Polsce model opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi, obejmujący wczesną diagnostykę, leczenie operacyjne i rehabilitację.

Podczas wykładu dla stypendystów prof. Henryk Skarżyński przedstawił historię badań nad zaburzeniami słuchu oraz powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.  „Nigdy nie należy mówić: to nie może się udać”, przekonywał przyszłych managerów ochrony zdrowia. Właśnie ta zasada może szczególnie im się przydać w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem niewydolną od lat służbą zdrowia. Jakie to wyzwania?  Ich listę stypendyści  przedstawili doświadczonym już menagerom i organizatorom (w ich gronie poza prof. Henrykiem Skarżyńskim znaleźli się także.  Mariola Belina-Prażmowska, wiceprezes Zarządu ds. rozwoju i relacji inwestorskich Pelion Heathcare Group, Krzysztof Groyecki, dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej Asseco Poland, Anna Rutkiewicz, prezes Grupy LUX MED., Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA) podczas uroczystego podsumowania tegorocznej edycji projektu, jakie odbyło się w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obecnie  zbyt mało uwagi  zwraca się na to, co w ochronie zdrowia jest najważniejsze –  zapobieganie chorobom. Na ten cel przeznacza się zaledwie 3 proc. środków, zwracali uwagę stypendyści. – Rzeczywiście, profilaktyka zdrowia ma w Polsce niewielki wymiar. Nie należy więc liczyć na to, że sukces w tym obszarze zostanie szybko zauważony i doceniony.  Ale porażka też pozostaje niewidoczna – komentował prof. Henryk Skarżyski, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami w dziedzinie badań przesiewowych słuchu u dzieci. Program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej   Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu stał się wzorcem wdrażanym w innych krajach.  – Opracowując narzędzia umożliwiające badania słuchu u dzieci, stworzyliśmy jednocześnie system, dzięki któremu możliwe stało się ich upowszechnienie – mówił prof. Skarżyński. – Wiele podobnych przedsięwzięć nie doszło do skutku, bo nie wzięto pod uwagę, że profilaktyka na szeroką skalę wymaga sprawnej organizacji i zarządzania.

W polskim systemie ochrony zdrowia zbyt mały nacisk kładzie się na edukację medyczną. W tym obszarze tkwimy jeszcze w XIX wieku, zwracali uwagę stypendyści. Z taką opinią nie zgadzał się prof. Henryk Skarżyński: – Jesteśmy w XXI wieku, w światowej czołówce! –  stwierdził. – Od 10 lat wdrożona w Instytucie krajowa sieć  teleaudiologii pozwala na zdalne prowadzenie konsultacji i terapii. Od pięciu lat prowadzone są wideokonferencje LION ( Live International Otolaryngology Network) poświęcone najnowszym technikom chirurgicznym z zakresu otologii i neurootochirurgii z pokazowymi operacjami transmitowanymi bezpośrednio z ośrodków całego świata. Obserwuje je 25 tysięcy lekarzy- specjalistów. Transmisje zabiegów to dla nich unikalna szansa na uczenie się od najlepszych i wymianę doświadczeń – otochirurg może zobaczyć, jak zabieg wykonuje się w Nowym Jorku, Londynie, Buenos Aires oraz w Kajetanach pod Warszawą.

Głównym problemem polskiej służby zdrowia jest brak stabilności systemu – mówił na koniec debaty na Giełdzie Papierów Wartościowych prof. Henryk Skarżyński. –  Na poprawę w obszarze ochrony zdrowia można liczyć tylko wtedy, gdy zmiany będzie wprowadzać się umiejętnie i konsekwentnie.  Za największe wyzwanie prof. Skarżyński uważa opiekę nad seniorami, szczególnie w wieku 80-100 lat. – Jeśli zadbamy o to, aby ta grupa pacjentów pozostała sprawna i miała możliwość komunikowania się z otoczeniem,  nam wszystkim będzie żyło się łatwiej – podkreślał prof. Skarżyński.