Cuda medycyny – nowa era polskiej służby zdrowia

Krajowa Sieć Teleaudiologii oraz badania przesiewowe słuchu – to dwa główne tematy poruszane podczas debaty pod nazwą „Cuda medycyny – nowa era polskiej służby zdrowia”. Spotkanie odbyło się w Krajowej Izbie Gospodarczej 17 grudnia 2014 r. Wzięli w niem udział specjaliści z różnych dziedzin medycznych oraz przedstawiciele rządu.

Podczas spotkania przemawiający udowadniali słuchaczom, że nadzwyczajne osiągnięcia w medycynie są możliwe pomimo trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia. Zdaniem KIG, należy wykorzystywać i rozwijać potencjał najzdolniejszych naukowców i najlepiej zarządzanych placówek – ich sukces może przynieść korzyści całej gospodarce. Polska medycyna ma się czym chwalić nie tylko na terenie naszego kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Wielokrotnie zarówno w przypadku pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii, jak również przy przesiewowych badaniach słuchu wspominane były osiągnięcia  prof. Henryka Skarżyńskiego oraz Światowego Centrum Słuchu.

Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że sukces placówki nieodłącznie wiąże się z jego liderem. Tak też jest w przypadku Światowego Centrum Słuchu. Prof. Henryk Skarżyński jest pomysłodawcą i autorem pierwszej na świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii. To właśnie za jej stworzenie Światowe Centrum Słuchu otrzymało 4 grudnia br. najwyższe wyróżnienie w dziedzinie medycyny w kategorii „urządzenia medyczne” Złoty Medal – Grand Prix Międzynarodowej Edycji Konkursu.Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce. Prof. Henryk Skarżyński Stworzył tę sieć dla uzyskania najlepszych wyników w zakresie poprawy słuchu po założeniu implantu ślimakowego, kiedy konieczne jest zapewnienie pacjentowi dobrze zorganizowanej, długofalowej opieki pooperacyjnej. Tak powstała pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii, która dziś obejmuje ponad 20 ośrodków położonych na terenie całego kraju. Jest jedynym tego typu systemem w tym obszarze medycyny i opieki zdrowotnej.

Prof. Henryk Skarżyński jest również inicjatorem pierwszych w Polsce przesiewowych badań słuchu u noworodków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ma to również szerszy wymiar – realizowany przez zespół IFPS program objął również swym zasięgiem kraje rozwijające się, które charakteryzuje niższy poziom medycyny i profilaktyki, i które najwięcej mogą skorzystać z przekazywanej im przez polskich specjalistów wiedzy i doświadczeń. Dlatego do życia powołane zostało Międzynarodowe Konsorcjum Badań Przesiewowych Słuchu, w skład którego oprócz dwóch instytutów z Polski, weszły jednostki medyczne z takich krajów jak: Armenia, Kirgistan, Mołdawia, Rumunia, Senegal, Tadżykistan, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Zdaniem KIG, najlepsze polskie placówki medyczne powinny być wykorzystywane jako szkoły dobrego zarządzania; pod uwagę powinny być brane nie tylko ich osiągnięcia w zakresie ratowania życia i zdrowia, ale także w zakresie efektywnego zarządzania i rozwoju. Innowacyjność krajowych placówek mógłby zwiększyć wzrost finansowania służby zdrowia.

Warto dodać, że w Polsce na służbę zdrowia łącznie przeznacza się 7,2 proc. PKB. To wciąż mniej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie średnia wynosi ponad 10 proc. – wskazuje raport Deloitte „Global health care outlook: shared challenges, shared opportunities”.