Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

RADA NAUKOWA Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10 na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Szczegóły ogłoszenia o konkursie: plik PDF, plik DOC.