Prof. Henryk Skarżyński został ponownie wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych

W dniu 15 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie w IX kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych, na którym spośród 31 członków Rady wybrano Prezydium, w tym 3 wiceprzewodniczących RGIB oraz Sekretarza. Prof. Henryk Skarżyński został ponownie wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Skład Prezydium Rady w IX kadencji jest następujący:

  • prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący,
  • prof. Barbara Gworek – Wiceprzewodnicząca,
  • dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący,
  • prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący,
  • dr Marek Daszkiewicz – Sekretarz.