XXX Doroczny Zjazd Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi w Kajetanach

XXX Doroczny Zjazd Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi – XXX Annual Assembly of the International Academy ORL-HNS miał miejsce w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Kajetanach koło Warszawy 14 listopada 2016r.

Powierzenie organizacji jubileuszowego, trzydziestego Zjazdu tej prestiżowej międzynarodowej Akademii Światowemu Centrum Słuchu, jest wyrazem uznania dla pozycji i dorobku naukowego oraz klinicznego tego wyjątkowego na skalę światową ośrodka i jego założyciela i dyrektora Prof. Henryka Skarżyńskiego, a także jest oznaką zaufania światowego środowiska naukowego do Instytutu, który dał się poznać ma arenie międzynarodowej jako skuteczny i solidny organizator prestiżowych konferencji międzynarodowych.

Międzynarodowa Akademia Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi – International Academy ORL-HNS (IAO-HNS) istnieje od 1991. Jej założycielem był prof. Marius S. Plouzhnikov z Uniwersytetu w St. Petersburgu, naukowiec i klinicysta, który położył wielkie zasługi dla rozwoju rosyjskiej i światowej otorynolaryngologii. Prof. Marius S. Plouzhnikov przewodniczył Akademii od 1991 do swojej śmierci w roku 2008. Wtedy członkowie Akademii wybrali na swojego Przewodniczącego prof. George’a Tavartkiladze z Moskwy, który piastuje tę godność do dnia dzisiejszego. Sekretarzem generalnym Akademii jest od roku 2001 prof. Bert Schmelzer z Antwerpii. Prof. Henryk Skarżyński jest członkiem IAO od 2009 roku.

xxx-doroczny-zjazd-miedzynarodowej-akademii-otorynolaryngologii-chirurgii-slowy-i-szyi-01Akademia od dnia swojego założenia realizuje szczytny cel, jakim jest zrzeszanie specjalistów otorynolaryngologów w organizację przekraczającą granice państwowe, umożliwiającą swobodny przepływ wiedzy i służącą rozwojowi otolaryngologii jako dyscypliny klinicznej i naukowej. Członkami Akademii są wybitni specjaliści w zakresie otorynolaryngologii (ORL) i dziedzin pokrewnych. Akademia prowadzi działania w zakresie badań podstawowych, promocji skutecznych metod diagnostycznych i leczenia, wspiera rozwój zawodowy specjalistów ORL i promuje międzynarodową współpracę naukową.

Coroczne konferencje naukowe organizowane przez Akademię odbywają się w różnych miejscach na świecie, a zjazdy członków Akademii towarzyszące międzynarodowym i światowym konferencjom spotykają się w wielkim zainteresowaniem licznych członków Akademii. Zjazdy te są także okazją do przyjęcia w poczet Akademii nowych członków, dla których stanowi to wyróżnienie i potwierdzenie ich wysokiej pozycji naukowej.

Gośćmi specjalnymi i wykładowcami podczas XXX Zjazdu IAO-HNS w Kajetanach byli między innymi prof. George Tavartkiladze – Przewodniczący IAO-HNS, prof. Bert Schmelzer – Sekretarz Generalny IAO-HNS, prof. Desiderio Passali z Rzymu – gospodarz ubiegłorocznego Zjazdu oraz organizator Światowego Kongresu Towarzystw Otolaryngologicznych i wiele innych osobistości.

Przewodniczący Akademii, prof. G. Tavartkiladze, wraz z Sekretarzem prof. B. Schmelzerem, podczas uroczystego otwarcia XXX Zjazdu IAO-HNS wręczyli gospodarzowi jubileuszowego Zjazdu, prof. H. Skarżyńskiemu wyjątkowe wyróżnienie: Honorową Nagrodę im. Mariusa S. Plouznikova w uznaniu wyjątkowych zasług dla Akademii. Wzruszającym momentem uroczystości otwierającej Zjazd było także wręczenie Prof. H. Skarżyńskiemu przez Prof. G. Tavartkiladze w imieniu Moskiewskiego Narodowego Ośrodka Naukowego Audiologii i Rehabilitacji Słuchu wyjątkowej nagrody upamiętniającej 20-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i jego szczególny wkład w rozwój światowej nauki i praktyki medycznej  oraz liczne wyjątkowe osiągnięcia na polu audiologii i otologii.

Program naukowy Zjazdu obejmował szerokie spektrum tematów we wszystkich polach otorynolaryngologii, od operacji ucha środkowego po endoskopową chirurgię zatok, od implantów słuchowych po badania genetyczne i obrazowanie biomedyczne przy czym ze względu na szczególne miejsce, w którym odbywała się konferencja, dominowały tematy związane ze słuchem. I tak w sesji otwierającej konferencję Prof. G. Tavartkiladze przedstawił wykład nt. zastosowania potencjałów wywołanych kory słuchowej w diagnostyce pacjentów z wadami słuchu, a Prof. H. Skarżyński wykład nt. leczenia częściowej głuchoty z zastosowaniem implantów ślimakowych. Inni członkowie Akademii przedstawili wykłady dotyczące zaburzeń słuchu, między innymi nt. centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (Prof. Maria Boboshko z St. Petersburga) oraz patogenezy i leczenia kieszonek retrakcyjnych (dr. Ilona Srebniak z Kijowa), a także podejmujące tematykę zaburzeń w obrębie górnych dróg oddechowych i zatok, jak ‘Ocena diagnostyczna oddychania przez nos’ (Prof. Bert Schmelzer z Antwerpii), ‘Postęp choroby alergicznej od kataru do astmy’ (Prof. Desiderio Passali z Rzymu) oraz guzów głowy i szyi: ‘Chirurgia onkologiczna górnych dróg pokarmowo-oddechowych: zorientowana miejscowo ocena przedoperacyjna w celu uzyskania optymalnych efektów rekonstrukcji i jakości życia’ (Prof. Marco Piemonte z Udine), ‘Guzy okolicy otworu szyjnego: diagnostyka i leczenie’ (Prof. Oleg Borysenko z Kijowa).

W programie znalazło się aż siedem prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w tym prace podejmujące tematy diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu: nt. implantów ucha środkowego doc. Piotra H. Skarżyńskiego, funkcjonalnych wyników rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego doc. Artura Lorensa, strukturalnego i funkcjonalnego obrazowania układu słuchowego dr. Tomasza Wolaka, zastosowania sekwencjonowania następnej generacji w badaniach genetycznych polskich pacjentów z zaburzeniami słuchu doc. Moniki Ołdak oraz diagnostyki i leczenia szumów usznych dr. med. Danuty Raj-Koziak. Ponadto dr. Aleksandra Mickielewicz przedstawiła prezentację nt. zmodyfikowanej endoskopowej procedury Lothropa/Draf III – chirurgicznego leczenia zatoki czołowej, a dr. med. Beata Miaśkiewicz pracę o zastosowaniach fonochirurgii w modelowaniu głosu.

XXX Zjazd IAO-HNS w Kajetanach został jednogłośnie oceniony przez członków Akademii i pozostałych uczestników konferencji jako jeden z najbardziej udanych i interesujących z punktu widzenia naukowego w historii Akademii.

W najbliższych latach Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu czekają także inne, wielkie wyzwania organizacyjno–naukowe. Instytutu będzie gospodarzem kilku konferencji naukowych o zasięgu światowym. W przyszłym roku będzie organizatorem spotkania XXV International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG), istniejącego od 1968 roku elitarnego towarzystwa naukowego specjalistów zajmujących się słuchowymi potencjałami wywołanymi, oraz I Światowego Kongresu Szumów Usznych (1st World Tinnitus Congress/XII Interantional Tinnitus Symposium). W 2018 r. będzie gospodarzem 5th International Conference on Otosclerosis and Stapes Surgery a w 2019 roku – II World Congress of Otology/32nd Politzer Society Meeting. Rozpoczęto także pierwsze przygotowania do XXXIV Światowego Kongresu Audiologicznego (XXXIV World Congress of Audiology), który ma się odbyć w Warszawie w roku 2020.

Organizacja tego typu światowych konferencji to ogromny wysiłek z naszej strony, ale też możliwość zaprezentowania potencjału Instytutu i zaakcentowania silnej pozycji na naukowej mapie świata. – mówi prof. Henryk Skarzyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. – Będąc gospodarzem konferencji naukowych, zaczynamy nadawać ton przyszłym dyskusjom oraz kreować nowe trendy w medycynie światowej. Promując od lat „polską szkołę otochirurgii”, staliśmy się ośrodkiem zajmującym liczącą się pozycję w światowej nauce. To zadecydowało, że międzynarodowe gremia naukowe właśnie nam powierzyły organizację aż kilku najważniejszych wydarzeń. Najbliższym z nich jest pierwszy światowy kongres na temat szumów usznych (1st World Tinnitus Congress), na który do Warszawy wybiera się ponad dwa tysiące wybitnych specjalistów ze wszystkich kontynentów. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP, Andrzej Duda. – dodaje z dumą prof. Skarżyński.