OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko profesora w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Warszawa, 21.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze ½ etatu
w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym
na stanowisko profesora w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest:

dr hab. med. Piotr Henryk Skarżyński

Przewodniczący Komisji Konkursowej
prof. nzw. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stronę Instytutu 21.07.2017 (format .doc)