Program badań przesiewowych słuchu dla najmłodszych uczniów zgłoszony do konkursu „Lider Zmian”

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 został zakwalifikowany do udziału w konkursie „Lider Zmian 2019” w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów”.

Zapraszamy Państwa do udziału w głosowaniu na przedsięwzięcie, w które zaangażowanych było wielu z nas. Głosowanie już trwa i zakończy się 10 października o godz. 10.00. Każdy może oddać jeden głos co 24 godz.

 

GŁOSOWANIE: https://liderzmian.eu/projekty/