Informacja dla pacjentów z dnia 12 października 2020 r

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Liczba rejestrowanych w Polsce osób zakażonych Sars-Cov2 stale rośnie i jest najwyższa od początku Pandemii. Decyzjami Premiera i Ministra Zdrowia zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące ochrony osobistej: używanie masek ochraniających nos i usta w całej przestrzeni publicznej, ograniczeni dotyczące liczby osób przebywających w jednym pomieszczeniu . Zostały wyznaczone w całej Polsce żółte i czerwone strefy zagrożenia epidemicznego, wprowadzono ograniczenia osób w pomieszczeniach zamkniętych. Wprowadzono zasadę „ZERO tolerancji” dla osób nie przestrzegających zaleceń epidemicznych. Wprowadzone zasady funkcjonowania publicznych placówek ochrony zdrowia zakładają szersze włączenie lekarzy POZ w opiekę nad pacjentem podejrzanym o zachorowanie na Covid19 – prosimy tam kierować się w pierwszej kolejności.

Pamiętajmy, że utrzymanie ścisłych zasad ochrony przed SARS-Cov2 warunkuje tempo przywrócenia dotychczas realizowanych świadczeń medycznych. Ten czynnik powoduje, że czas oczekiwania w Instytucie na planowe świadczenia zdrowotne może się wydłużyć, za co przepraszamy.

W trosce o zdrowie pacjentów w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeń SARS-CoV-2, informujemy, że w związku z nasileniem się pandemii nie zalecany jest przyjazd na konsultacje pacjentów z grupy powyżej 70 roku życia, zwłaszcza z obciążeniami wynikającymi z chorób towarzyszących. Dla tej grupy pacjentów oraz innych nie wymagających częstych kontroli lekarskich planujemy Telekonsultacje. Konsultacje planowe w poradniach specjalistycznych Instytutu udzielane będą – jak dotychczas – pacjentom tzw. pierwszorazowym zgodnie z terminem ich zapisu oraz przed i po operacjami realizowanymi w przypadkach medycznie uzasadnionych i bezpiecznych dla pacjenta i personelu. W pozostałych przypadkach realizowane będą telekonsultacje oraz niezbędne konsultacje planowe zwłaszcza w zakresie świadczeń medycznych, dla których Instytut został utworzony – chorób narządu słuchu.

Zabiegi usunięcia migdałków oraz zaawansowane zabiegi okolicy nosa i zatok są procedurami generującymi aerozole, które z kolei są jedną z najbardziej ryzykownych dróg transmisji wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie ze światowymi i krajowymi wytycznymi oraz dostępnymi publikacjami naukowymi, zabiegi usunięcia migdałków (m.in. adenotomia i tonsillektomia) oraz zaawansowane zabiegi rynologiczne w czasie pandemii powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum i wykonywane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi na czas pandemii COVID-19 dla Otolaryngologów w praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej wskazują: „Procedury chirurgiczne w tych zakresach powinny być ograniczone do onkologii, stanów pilnych, przypadków, w których istnieje zagrożenie pogorszenia się stanu zdrowia przy nieudzieleniu świadczenia” ( zalecenia i publikacje p. link).

W stanach nagłych, zagrażających życiu, przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia lub szybkim przebiegu choroby zagrażającym nieodwracalnym pogorszeniem się stanu zdrowia świadczenia zdrowotne będą udzielane jak dotychczas, ale – o ile to możliwe – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pacjentów zgłaszającym się do leczenia szpitalnego prosimy o zgłaszanie się wyłącznie do wejścia „A”, zgłaszającym się do leczenia Ambulatoryjnego – Poradnia Specjalistyczna – do wejścia „B”. Dodatkowo pacjenci Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej – w każdy piątek wejście „A”

Wszyscy pacjenci zgłaszający się na leczenie przechodzą procedurę TRIAGU i zobowiązani są podpisania druku „Oświadczenia pacjenta” → link, oraz Regulaminu pobytu w ŚCS Kajetany → link lub Poradni specjalistycznej w Warszawie → link.
Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji właściwych władz.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

Warszawa, 12 października 2020 r.