Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że program obowiązkowego kursu CMKP „Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”, który odbędzie się w dniach 24.11 – 26.11.2020 r. został znacznie wzbogacony o wykłady, zajęcia, prezentacje realizowane w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach. Dzięki temu każdy uczestnik obowiązkowego kursu CMKP może być równocześnie uczestnikiem bezpłatnego szkolenia z zakresu „Fonochirurgii” organizowanego w części ze środków UE z możliwością uzyskania 25 pkt edukacyjnych.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej możliwości muszą wypełnić Formularz Rekrutacyjny, najpóźniej do dnia 23.11.2020 r.: https://whc.ifps.org.pl/projekty/ksztalcenie-lekarzy-w-centrum-zaawansowanych-technik-operacyjnych

Zapraszamy do uczestnictwa – po spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w Regulaminie, liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc w każdej edycji jest ograniczona (25).

Koordynator Centrum