Szczepienia przeciw Covid 19. Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek

11.01.2021 Informacja dla  podmiotów wykonujących działalność  leczniczą i aptek.

Szanowni Państwo,
informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) w ramach Narodowego Programu wykonuje szczepienia przeciw Covid 19 dla osób z tzw. grupy „0„ (pracownikom oraz osobom pracującym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w aptekach, studentom i pracownikom uczelni medycznych). Szczepienia są realizowane w lokalizacji Światowe Centrum Słuchu IFPS Kajetany ul. Mokra 17. W pierwszej kolejności zaszczepimy pracowników Instytutu, a następnie innych zgłoszonych. Aktualne nasze możliwości personalne i organizacyjne są ograniczone i pozwalają na szczepienie ok 30 – 40 osób dziennie.

Aby zostać zapisanym na szczepienie w ramach grupy „0„ kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą/apteki, przesyła do dnia 14.01.2021 r. do godz. 24:00 mailem na adres: szczepienia@ifps.org.pl wypełniony w wersji elektronicznej druk zgłoszenia (tabela) oraz zeskanowane podpisane druki Zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich zgłoszonych osób. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane! Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne osób pracujących w podmiotach leczniczych! – każdy kierownik podmiotu może wysłać nowe zgłoszenia osób decydujących się teraz na szczepienie. Nie przyjmujemy też zgłoszeń na szczepienia przekazanych w innej niż powyższych formach. (Tabela – zgłoszenia  tylko w wersji elektronicznej).

Przed szczepieniem każda osoba z podmiotu zewnętrznego zobowiązana będzie do przejścia procedury Triagu na Covid 19 (poczekalnia przy wejściu „B”) następnie wypełnienia Kwestionariusz Szczepienie z oświadczeniem (plik .pdf do pobrania), który wypełniony prosimy koniecznie zabrać ze sobą  na samo szczepienie. W załączeniu druk Ulotki dla pacjenta (plik .pdf do pobrania). Dane osobowe będą sprawdzane przed szczepieniem, a więc proszę zabrać ze sobą dowód osobisty – w przypadku studentów również legitymację studencką uczelni medycznej. Proszę pamiętać, że do szczepienia może przystąpić tylko osoba w dobrym stanie zdrowia, bez cech czynnej  infekcji. Przed szczepieniem prosimy zasięgnąć opinii swojego lekarza rodzinnego/POZ lub specjalisty, u którego leczycie przewlekłe schorzenia. O terminie szczepienia zostaniecie państwo poinformowani.

Koordynator szczepień w IFPS
mgr Dominika Bebel
22 31 18 136
szczepienia@ifps.org.pl

Załączniki