Szczepienia przeciw Covid 19 dla nauczycieli i wychowawców żłobków, przedszkoli, klas I-III. Informacja dla dyrektora, kierownika placówki

Kto może się zaszczepić?  W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć:

 • opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej,
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Zgłoszenie na szczepienie – jak to zrobić?  Kto może się szczepić?   Każdy, kto będzie chciał przyjąć szczepionkę:

 1. zgłasza się do pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony);
 2. pracodawca wypełnia przeznaczone do tego celu formularze i przekazuje;
 3. w formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 4. następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu;
 5. pracodawca ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia;
 6. pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

Pedagodzy będą zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  (RCB), dla pozostałych uprawnionych z tej grupy – SIO, czyli System Informacji Oświatowej.

Ważne! Formularze mają być wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO i RCB. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.  Instytut nie będzie przyjmował indywidualnych i grupowych zgłoszeń bezpośrednio od osób zainteresowanych.

Przed wejściem na teren Punktu Szczepień każda osoba zobowiązana będzie do przejścia procedury Triagu na Covid 19 (poczekalnia przy wejściu „B”) – należy wypełnić i podpisać  druki: „Regulaminu pobytu w ŚCS  Kajetany” oraz  „Oświadczenia„. Następnie wypełnienia Kwestionariusz Szczepienie z oświadczeniem (plik .pdf do pobrania), który wypełniony prosimy koniecznie zabrać ze sobą  na samo szczepienie. W załączeniu druk i ulotek dotyczących szczepionki Astra-Zeneca.  Dane osobowe będą sprawdzane przed szczepieniem, a więc proszę zabrać ze sobą dowód osobisty  Proszę pamiętać, że do szczepienia może przystąpić tylko osoba w dobrym stanie zdrowia, bez cech czynnej infekcji. Przed szczepieniem prosimy zasięgnąć opinii swojego lekarza rodzinnego/POZ lub specjalisty, u którego leczycie przewlekłe schorzenia. 

Koordynator szczepień w IFPS
Marzena Malejko
22 2769506
szczepienia@ifps.org.pl

Załączniki