Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Warszawa, dnia 11.05.2021 r.
Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej

OGŁOSZENIE
o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych
 Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 08/2021 Dyrektora IFPS z dnia 12 kwietnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniła następującego kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: Pani mgr Weronika Świerniak

Przewodniczący Komisji Konkursowej
prof. dr hab. Piotr Skarżyński