OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS 6 pt.:,,lntegracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego  niedosłuchu dominującego11

w Zakładzie Genetyki, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko typu post-doc w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest

Pani dr n. med. i n. o zdr. Dominika Oziębło

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

dr hab. n. med. Monika Ołdak

Ogłoszenie o wyniku konkursu (Skan) (371KB)