Komunikat nr 15 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat

Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia

Data publikacji komunikatu: 10.12.2021 r.

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 16 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

– Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;

– Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;

– UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;

Zgłaszanie działań niepożądanych:
– Niepożądany Odczyn Poszczepienny lekarz zgłasza za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl.
– Niepożądane działania po szczepieniu należy zgłaszać do:

  • lekarza,
  • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
  • Podmiotu odpowiedzialnego.

Zasady szczepień w grupie 5-11 lat

SCHEMAT PODSTAWOWY
cykl dwudawkowy preparat pediatrycznywiek pacjentadopuszczone preparatypreparat i dawka kończąca cykl szczepieniaodstęp w dniach
Pfizer (2/2)5-11Pfizer dawka 10 µgPfizer dawka 10 µg lub 30 µg w zależności od wieku dziecka i terminu podania dawki 2.21

Zasady szczepień dla dawki dodatkowej

DAWKA DODATKOWA
cykl trzydawkowy preparat pediatrycznywiek pacjentadopuszczone preparatypreparat i dawka kończąca cykl szczepieniaodstęp w dniachnazwa dawki
Pfizer (3/3)5-11Pfizer dawka 10 µgPfizer dawka 10 µg lub 30 µg w zależności od wieku dziecka i terminu podania dawki 3.283z3

Materiały

Komunikat nr 15
Minister​_Zdrowia​_komunikat​_nr​_15​_dzieci​_5-11.docx 0.07MB

Kwestionariusz
kwestionariusz​_logo​_grupa​_5-11​_lat​_101221.docx 0.05MB