About: Andrzej Kuca

Recent Posts by Andrzej Kuca

 • 8 Marca

  Wszystkim naszym drogim  Pacjentkom będącym już pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu , a także Tym oczekującym na naszą pomoc składamy w Dniu Kobiet życzenia szczęścia i  pomyślności  w codziennym życiu oferując naszą wiedzę, umiejętności i zaangażowanie by również  zdrowie dopisywało. Dyrektor wraz z  Zespołem  Instytutu 

 • Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

  Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w pełnym wymiarze czasu pracyMiejsce pracy: Światowe Centrum Słuchu IFPS 05-830 Kajetany ul. Mokra 17 Zakres zadań na stanowisku: kompleksowa obsługa kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy i urlopów; sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracowników 

 • Szczepienia przeciw Covid 19 dla nauczycieli i wychowawców żłobków, przedszkoli, klas I-III. Informacja dla dyrektora, kierownika placówki

  Kto może się zaszczepić?  W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć: opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej, nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

 • OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533)

  Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stypendium studenckie w ramach projektu NCN (UMO-2018/31/D/HS6/03533) „Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydatkę na stypendium doktoranckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii 

 • Szczepienia przeciw Covid 19. Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek

  27 .01.2021 Informacja dla  podmiotów wykonujących działalność  leczniczą i aptek. Szanowni Państwo,Informujemy, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) kończy  szczepienia  przeciw Covid 19 pierwszą dawką  u wszystkich osób z tzw. grupy „0” którzy zgłosili się  do nas  lub ich zgłoszenia zostały przesłane do NFZ do  dnia 14.01.2021 roku. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od  NFZ nową listę osób zgłoszonych przed tą datą – ustalimy dla nich termin pierwszego szczepienia.  

Recent Comments by Andrzej Kuca

  No comments by Andrzej Kuca yet.