About: Biuro Prasowe

Recent Posts by Biuro Prasowe

 • Prof. Piotr Skarżyński w Radzie Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

  Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany Uchwałą Senatu z dnia 23 grudnia 2020 r. w skład Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jako członek spoza wspólnoty Akademii. Oprócz prof. Piotra Skarżyńskiego powołano także dwóch innych członków spoza Akademii i trzech ze wspólnoty Akademii. Rada uczelni 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, iż w dniach 11.01 – 13.01.2021 r. zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu Otochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty.  Zaliczenie programu szkolenia  pozwala na zdobycie 25 punktów edukacyjnych . Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, iż w dniach 15 -17.12.2020 r. zorganizowana zostanie kolejna edycja szkolenia podyplomowego z zakresu Fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy UE. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów oraz seminariów, a także bezpośrednich transmisji z Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu 

 • Prof. Henryk Skarżyński Przewodniczącym Rady Fundacji „Pro Polonia”

  W dniu 12 października 2020 roku w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Fundatorów Fundacji Pro Polonia. W posiedzeniu Rady Fundatorów udział wzięli powołani aktem notarialnym fundatorzy: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zgromadzenie Fundatorów powołało prof. Henryka Skarżyńskiego 

 • XIX Akcja Charytatywna „Choinki Jedynki” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W poniedziałek 30 listopada 2020 r., rozpoczęła się pierwsza licytacja upominków przekazanych przez Przyjaciół Programu 1 Polskiego Radia: wybitnych artystów, sportowców i naukowców. Honorowy patronat nad akcją ponownie objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Ze względu na wprowadzone restrykcje, zmianie uległa formuła tegorocznej odsłony Akcji Charytatywnej Programu 1 Polskiego Radia „Choinki Jedynki”. Zamiast popularnego malowania bożonarodzeniowych prac plastycznych pt. „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”, w gmachu głównym Polskiego Radia, 

Recent Comments by Biuro Prasowe

  No comments by Biuro Prasowe yet.