Dla lekarzy

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, uprzejmie informujemy, że program obowiązkowego kursu CMKP „Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii”, który odbędzie się w dniach 24.11 – 26.11.2020 r. został znacznie wzbogacony o wykłady, zajęcia, prezentacje realizowane w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach. Dzięki temu każdy uczestnik obowiązkowego kursu CMKP może być równocześnie uczestnikiem bezpłatnego szkolenia z zakresu „Fonochirurgii” organizowanego w części 

 • Rekomendacja dotycząca wszczepienia drugiego implantu ślimakowego w procedurze sekwencyjnej.

  Kajetany 16 listopada 2020 r. Rekomendacja  dotycząca wszczepienia drugiego implantu ślimakowego w procedurze sekwencyjnej. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych oraz  Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu  Fizjologii I Patologii Słuchu w Kajetanach  * Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty metodą wszczepienia implantu ślimakowego jest obecnie powszechnie stosowaną metodą leczniczo-terapeutyczną zarówno u dzieci jak i dorosłych. Wszczepienie implantu ślimakowego jednousznie (unilateral CI) jest bezpieczne i skuteczne u dzieci, 

 • Podwojenie bazy łóżkowej i udogodnienia dla personelu medycznego

  wydany przez: Ministerstwo ZdrowiaData publikacji komunikatu: 19.10.2020 r. Przekształcimy część szpitali powiatowych, dzięki temu będą one wypełniać tylko i wyłącznie funkcje covidowe, a pozostałe przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami, zostanie zwiększona liczba łóżek do walki z koronawirusem oraz wprowadzone udogodnienia dla personelu medycznego – takie zmiany Jeżeli są w regionie blisko dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował ruch pacjentów niecovidowych z obu powiatów, natomiast 

 • Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, informujemy, iż w dniach 26.08 – 28.08. 2020 r. z Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach przeprowadzone zostanie zdalne szkolenie dla lekarzy, pragnących zapoznać się z problematyką diagnostyki i leczenia operacyjnego zaburzeń głosu objętych wspólna nazwą Fonochirurgii. Prawo do bezpłatnego udziału w Szkoleniu mają lekarze wszystkich specjalności, zarówno szkolący się, jak i posiadający tytuł specjalisty. Program szkoleń dofinansowany jest z funduszy 

 • Konkurs na stypendium studenckie w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego

    Na podstawie Zarządzenia nr 8Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 1 lipca 2020 r. ogłaszam Konkurs na stypendium studenckie w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu”w Naukowym Centrum Obrazowania BiomedycznegoInstytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Projekt: W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu, grant NCN Symfonia 4 Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki, Kierownik zespołu: dr hab. n. o zdr. inż. Tomasz Wolak 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej

  Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 4 maja 2020 r. ogłaszam

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 4 maja 2020 r. ogłaszam

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 • Konkurs na stanowisko post-doc

  Na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 12 lipca 2019 r. ogłaszam Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża 

 • 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress Of Otology za nami

  Blisko tysiąc naukowców, lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, a także inżynierów klinicznych z całego świata wzięło udział w 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology, które zostały zorganizowane w dniach 28.05.–1.06.2019 r. przez Światowe Centrum Słuchu IFPS i Instytut Narządów Zmysłów. Prezydentem Kongresu był prof. Henryk Skarżyński. Politzer Society to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych, którego nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego pioniera otochirurgii i otologii 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. hum. Elżbieta Gos   Dokument PDF: Załącznik nr 6   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Elżbieta Włodarczyk   Dokument PDF: Załącznik nr 5   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Beata Miaśkiewicz   Dokument PDF: Załącznik nr 4   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS dr hab. med. 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora. Posiadać znajomość psychometrii oraz doświadczenie w zakresie konstrukcji ankiet, adaptacji i walidacji kwestionariuszy. Posiadać umiejętność obsługi programów statystycznych (SPSS, Statistica). Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

  Zgodnie z decyzją  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 marca 2019 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 • Zakład Genetyki IFPS poszukuje kandydata do pracy na stanowisku DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

  Zakład Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie poszukuje   DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO   Miejsce pracy: Kajetany (pod Warszawą) Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego i posiadania aktualnego prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (PWZDL) znajomości technik laboratoryjnych, zwłaszcza z zakresu genetyki i biologii molekularnej umiejętności obsługi komputera i znajomości pakietu Office znajomości j. angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, pracowitości 

 • Nowa generacja implantów ślimakowych – nowe oblicze telemedycyny

  W Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński wszczepił – po raz pierwszy w Polsce – implant słuchowy typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI. Implant ten jest dedykowany przede wszystkim seniorom. Pozwala on na wykonywanie u pacjentów z niego korzystających badań metodą rezonansu magnetycznego w polu o indukcji 3 T, które są podstawą współczesnej diagnostyki obrazowej.