Komunikaty

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej

  Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 4 maja 2020 r. ogłaszam

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 4 maja 2020 r. ogłaszam

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 • W sprawie leczenia głębokich niedosłuchów i głuchoty u dzieci z zastosowaniem implantów ślimakowych

  Rekomendacje: Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych. Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Konsultanta Krajowego w  dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej. W sprawie leczenia głębokich niedosłuchów i głuchoty u dzieci z zastosowaniem implantów ślimakowych Wszczepienie implantu ślimakowego jest rekomendowane dla dzieci, które nie uzyskują zadowalających korzyści z zastosowania aparatów słuchowych. [Implanty ślimakowe omijają niedziałającą część receptorową układu słuchowego w uchu wewnętrznym w celu dostarczenia sygnałów 

 • Zmiany w funkcjonowaniu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w związku z ogłoszonym stan epidemii

  Szanowni Państwo, W dniu 20.03.2020 r. w Polsce ogłoszono stan epidemii spowodowany dalszym rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem COVID19. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów od dnia 23.03. 2020 r. zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: ogranicza się konsultacje specjalistyczne wyłącznie do wizyt pacjentów pierwszorazowych lub będących już pod opieką Instytutu o ile stan zdrowia pacjenta wymaga tego w trybie pilnym, lub wynika z kolejnego etapu leczenia. konsultacje 

 • Zapraszamy na Turnus muzykoterapeutyczny dla dzieci z implantem słuchowym

  Zapraszamy na Turnus muzykoterapeutyczny dla dzieci z implantem słuchowym w wieku 3-10 lat. Ciechocinek 21.06.2020 – 26.06.2020.

 • Światowy Dzień Słuchu 2020

  3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu, który zainicjowany został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zły słuch nie musi Cię ograniczać” i jest zakrojona na szeroką skalę, gdyż szacuje się, że na poważny niedosłuch cierpi około 466 milionów ludzi na świecie, a rożne zaburzenia słuchu mające wpływ na codzienną komunikację ma ponad 1 mld ludzi. Przytłaczająca większość z nich mieszka w krajach o niskim lub średnim dochodzie, w których jest 

 • Konkurs na stanowisko post-doc

  Na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 12 lipca 2019 r. ogłaszam Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego” w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża 

 • Mobilne Centrum Słuchu i Kapsuła Badań Zmysłów pojechały do Płocka

  W ramach Programu „Po Pierwsze Zdrowie”, specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyjęli zaproszenie do udziału w płockim Miasteczku Zdrowia. Podczas „weekendu dla zdrowia” – 5-6 października 2019 r.- Płocczanie nie tylko mogli zbadać swój słuch, czy skorzystać z porad otolaryngologa. Chętnie odwiedzali także Kapsułę Badań Zmysłów, w której możliwa jest diagnostyka narządów zmysłów oraz narządu mowy, a także rehabilitacja pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami tych narządów. Honorowym 

 • V Festiwal „Ślimakowe Rytmy” za nami

  »Przez lata obserwowaliśmy pacjentów Instytutu, dla których muzyka była wsparciem w rehabilitacji. Obserwacje te stały się impulsem do zorganizowania Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”« – wspominał prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca tego wydarzenia. W tym roku odbyła się już piąta, jubileuszowa edycja Festiwalu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń muzycznych. Koncert finałowy z udziałem laureatów z poprzednich lat oraz Mistrzów, z którymi 

 • Oficjalna inauguracja czwartej edycji Programu „Po Pierwsze Zdrowie”

  Czwarta edycja „Wielospecjalistycznego Całorocznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wspierania Zdrowia Polaków – Po Pierwsze Zdrowie” oficjalnie rozpoczęła się, podobnie jak w ubiegłym roku, przed gmachem TVP i budynkiem Polskiego Radia. Mieszkańcom stolicy udzielało porad kilkudziesięciu lekarzy różnych specjalności. Chętni mogli skorzystać z konsultacji audiologów, foniatrów, otolaryngologów, periodontologów, okulistów, kardiologów, hematologów, specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, dermatologów, dietetyków. Celem Programu „Po 

 • 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress Of Otology za nami

  Blisko tysiąc naukowców, lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, a także inżynierów klinicznych z całego świata wzięło udział w 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology, które zostały zorganizowane w dniach 28.05.–1.06.2019 r. przez Światowe Centrum Słuchu IFPS i Instytut Narządów Zmysłów. Prezydentem Kongresu był prof. Henryk Skarżyński. Politzer Society to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych, którego nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego pioniera otochirurgii i otologii 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. hum. Elżbieta Gos   Dokument PDF: Załącznik nr 6   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Elżbieta Włodarczyk   Dokument PDF: Załącznik nr 5   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS 

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

  Warszawa, dnia 06.05.2019. Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu   Komisja Konkursowa stwierdza, że w wyniku postępowania konkursowego kandydatem wybranym na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest: dr n. med. Beata Miaśkiewicz   Dokument PDF: Załącznik nr 4   Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. IFPS dr hab. med. 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora. Posiadać znajomość psychometrii oraz doświadczenie w zakresie konstrukcji ankiet, adaptacji i walidacji kwestionariuszy. Posiadać umiejętność obsługi programów statystycznych (SPSS, Statistica). Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii

    Warszawa, dnia 17.04.2019 Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni: Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 • Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

  Zgodnie z decyzją  Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 marca 2019 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.