Konferencje, seminaria, zjazdy

 • III Kongres Wyzwań Zdrowotnych z udziałem przedstawicieli IFPS

  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz trzeci stało się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W dniach 8-10 marca 2018 roku, odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), w którym – z ramienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – uczestniczyli prof. dr hab. n. med. dr hc multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu oraz prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr 

 • Przedstawiciele Instytutu wyróżnieni w Bangladeszu

  28 lutego 2018 r. w Dhaka, w stolicy Bangladeszu zostało zainaugurowana współpraca pomiędzy specjalistami z dziedziny otolaryngologii, audiologii i foniatrii z Polski a lekarzami z Azji Południowej. Delegację polską reprezentowali prof. dr hab. n. med. dr hc multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prof. nadzw dr. hab. Artur Lorens, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, prof. nadzw. dr. n. med. Piotr H. Skarżyński, z-ca kierownika Zakładu Teleaudiologii oraz mgr Paweł 

 • Pan African Federation of Otorhinolaryngological Societies

  Pan African Federation of Otorhinolaryngological Societies (PAFOS) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju otolaryngologii w krajach afrykańskich. Co dwa lata organizuje konferencje, w których biorą udział specjaliści z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, logopedii, psychologii, a także specjaliści z zakresu badań słuchu. Głównym celem tegorocznego spotkania, organizowanego we współpracy z Local Organizing Comitte and the Otorhinolaryngological Society of Nigeria (ORLSON), pod patronatem prezydenta Nigerii Muhammadu 

 • Zaproszenie na konferencję pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje kolejną edycję konferencji pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół 

 • 30 operacji na 30 WAW

  Window Approach Workshop (WAW) to warsztaty chirurgiczno – naukowe przeznaczone dla lekarzy otochirurgów z całego świata specjalistów, ordynatorów, kierowników klinik specjalizujących się w leczeniu głuchoty za pomocą implantów słuchowych. W tym roku mija 10 lat od pierwszej edycji tej serii spotkań naukowych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach z gośćmi z wszystkich kontynentów. Jest to jeden z programów Międzynarodowej Akademii Otochirurgii. Z tej okazji podczas 30 edycji WAW, w Światowym Centrum Słuchu Instytutu 

 • Hearring Meeting oraz Hearing and Structure Preservation Workshop

  Hearring to sieć światowych ośrodków mających największe doświadczenie w implantacji i największą liczbę pacjentów implantowanych. Powstanie tej grupy zainicjował Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z czterema innymi ośrodkami – z Wiednia, Innsbrucku, Würzburga i Frankfurtu. Przynależność do sieci Hearring opiera się na przekonaniu, że skuteczne prowadzenie badań w dziedzinie implantów słuchowych jest możliwe tylko przy współpracy międzynarodowej, drogą wymiany doświadczeń wiodących ośrodków klinicznych z całego świata. Pierwsze spotkanie 

 • II International Congress Of Audiology

  Kongres został zorganizowany przez Associação Portuguesa de Audiologistas (AptA). Spotkanie zgromadziło ok. 100 portugalskich specjalistów należących do stowarzyszenia AptA. Dwudniowe spotkanie zostało podzielone na panele tematyczne: rehabilitacja zaburzeń równowagi, rehabilitacja słuchowa – specyfika pracy z dziećmi, rehabilitacja słuchowa – specyfika pracy z populacją geriatryczną. Na zaproszenie organizatorów w panelu poświęconym rehabilitacji osób w wieku senioralnym pracę „Hearing rehabilitation: geriatric specificities. Cochlear implants in elderly 

 • 15th Symposium On Cochlear Implants In Children

  Zjazd zgromadził kilkuset specjalistów z zakresu audiologii, otologii, otola­ryngologii, inżynierii biomedycznej, jednakże nie był skierowany jedynie do lekarzy. Wzięli w nim udział także inni specjaliści zaangażowani w diagnostykę i pracujący z pacjentami podczas rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowany był w San Francisco przez prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego oraz lek. Bartłomieja Króla, którzy przedstawili prace dokumentujące duże osiągnięcia Instytutu 

 • O badaniach słuchu w Polskiej Agencji Prasowej

  W dniu 27 września 2017 r., w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa pt.:” 20 lat od badań pilotażowych do badań powszechnych we wczesnym wykrywaniu zaburzeń słuchu” W programie konferencji znalazły się m.in. wyniki badań przesiewowych słuchu realizowanych w ramach współpracy z KRUS oraz prezentacja założeń nowego programu, dzięki któremu Mazowsze będzie pierwszym w świecie regionem kraju, w którym badaniami objęta zostanie cała populacja dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Konferencję rozpoczął, 

 • Prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład inauguracyjny na XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP”

  W dniach 24-26 sierpnia 2017 w Ośrodku Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k/Warszawy odbyła się XII Konferencja „ALERGIA ASTMA POCHP”, organizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem JM Rektora WUM prof. dr hab. Mirosława Wielgosia oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykład inauguracyjny pt.: „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa” wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Poniżej publikujemy fragmenty wykładu, 

 • Innowacje w polskiej medycynie

  Przegląd innowacyjnych rozwiązań stosowanych w różnych dziedzinach medycyny to główny punkt w programie organizowanej wspólnie przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i prof. Henryka Skarżyńskiego, a odbywającej się 8 maja 2017 r. w Senacie RP, konferencji „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”. Prace na temat nowatorskich metod przedstawili lekarze i naukowcy młodego pokolenia, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie w renomowanych ośrodkach naukowych i klinicznych u boku wybitnych lekarzy, 

 • O wytycznych w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii w Zakopanem

  Już po raz drugi Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wspólnie z Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” zorganizował konferencję naukową „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii prof. Henryka Skarżyńskiego. Konferencja odbyła się 9-11 marca w Zakopanem, a wzięło w niej udział ponad 500 specjalistów z całego kraju. – Mam nadzieję, że ta konferencja zostanie zapamiętana przez uczestników jako ważne wydarzenie naukowe, organizacyjne i dydaktyczne 

 • II Konferencja Naukowa pt. Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii

  W dniach 9-11 marca 2017 roku w Zakopanem odbywa się II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz z Instytut Narządów Zmysłów. Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia związane z: implantami słuchowymi, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją w zaburzeniach słuchu oraz głosu i mowy, chorobami nosa, gardła, uszu i krtani, chirurgią uszu, zatok 

 • 21 rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Z tej okazji w Kajetanach, w podwarszawskiej siedzibie Instytutu, odbyła się w Konferencja Naukowa. Konferencja zamknęła także obchody dwóch niezwykłych jubileuszy: 25-lecia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W ciągu minionych 12 miesięcy odbyły się z tej okazji liczne międzynarodowe konferencje, warsztaty, a także II Międzynarodowy Festiwal Dzieci Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” oraz spektakl „Przerwana cisza” z udziałem artystów i pacjentów. Ponad 25 lat 

 • XXX Doroczny Zjazd Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi w Kajetanach

  XXX Doroczny Zjazd Międzynarodowej Akademii Otorynolaryngologii Chirurgii Słowy i Szyi – XXX Annual Assembly of the International Academy ORL-HNS miał miejsce w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach koło Warszawy 14 listopada 2016r. Powierzenie organizacji jubileuszowego, trzydziestego Zjazdu tej prestiżowej międzynarodowej Akademii Światowemu Centrum Słuchu, jest wyrazem uznania dla pozycji i dorobku naukowego oraz klinicznego tego wyjątkowego na skalę 

 • Nowoczesne technologie medyczne tematem Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

  W dniach 8 i 9 czerwca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się Kongres Innowacyjnej Gospodarki – po raz siódmy organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jednym z tematów Kongresu były nowe technologie w medycynie, a prelegentem podczas tego panelu był m.in. prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Podczas panelu na temat nowoczesnych technologii w medycynie, nawiązując do 25. rocznicy rozpoczęcia programu leczenia głuchoty w Polsce oraz 20. rocznicy powstania 

 • 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies

  Odbywające się co dwa lata Międzynarodowe Konferencje Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych to cykl niezwykle prestiżowych spotkań naukowych poświęconych nie tylko zagadnieniom związanym z implantami słuchowymi, lecz także rehabilitacji i opiece nad osobami z zaburzeniami słuchu. Organizatorem tegorocznego spotkania w Toronto było Amerykańskie Stowarzyszenie Implantów Ślimakowych (American Cochlear Implant Alliance, ACI) we współpracy z Uniwersytetem w Toronto. Wiodącym tematem konferencji było stosowanie implantów słuchowych, głownie ślimakowych, w jednostronnej 

 • Lubelskie Dni Otolaryngologii z udziałem przedstawiali IFPS

  Lubelskie Dni Otolaryngologii odbyły się w dniach 27-28 maja 2016 r. w Kazimierzu Dolnym. W spotkaniu wzięli eksperci różnych dziedzin otolaryngologii, zaś wykłady szkoleniowe były odzwierciedleniem aktualnej wiedzy praktycznej i teoretycznej w otolaryngologii. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali prof. Henryk Skarżyński, prof. Krzysztof Kochanek, dr hab. Monika Ołdak, dr hab. Artur Lorens, dr inż. Tomasz Wolak, oraz mgr Małgorzata Zgoda. Prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Krzysztof Kochanek byli przewodniczącymi Panelu pt.: „Wczesna diagnostyka