Konferencje, seminaria, zjazdy

 • 43rd American Auditory Society Scientific and Technology Meeting

  Konferencję American Auditory Society (AAS) Scientific and Technology Meeting otworzyli wspólnie prof. Harvey Abrams, prezydent AAS, i prof. Beth Prieve, prezydent – elekt i przewodniczący Rady Programowej. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z całego świata. W ramach sesji naukowych przedstawione zostały 42 prezentacje ustne i 166 plakatów. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentował prof. W. Wiktor Jędrzejczak. Polski do Scottsdale przyjechali także prof. Mariola Śliwińska-Kowalska z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 

 • Debata „Polska Humanistyka – stan i potrzeby” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, odbyła się debata „Polska humanistyka – stan i potrzeby”. Debatę zorganizowali: prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, prof. Adam Koseski, Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Akademia Polskiego oraz Ryszard Konwerski, Prezes Polskiego Klubu Biznesu. Podczas debaty wręczono Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu. Debata „Polska humanistyka – 

 • II Międzynarodowa konferencja „MedTrends 2016” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniach 18-19 marca dobyła się w Zabrzu II Międzynarodowa konferencja „MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”. Podczas Konferencji wykład na zaproszenie wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali prezentacji pt.: Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja o powstającej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu – w ramach unijnego programu STRATEGMED – kapsule badań zmysłów. – 

 • Spotkanie otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Światowy Dzień dla Ucha i Słuchu

  W dniach 3-5 marca 2016 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Podczas spotkania świętowany był również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Program naukowy konferencji dotyczył zagadnień z zakresu współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy. Tematyka konferencji obejmowała również między innymi kwestie onkologiczne związane z realizacją 

 • Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

  W dniach 18-20 lutego 2016 r. odbył się w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress). Health Challenges Congress jest inicjatywą, która ma umożliwić szeroką, wielosektorową i wielodyscyplinarną debatę, m.in.: polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, przemysłu i mediów. Od czego zależy stan naszego zdrowia? To jedno z ważniejszych pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy ponad 50 kongresowych sesji. Udział w dyskusjach panelowych wzięło ok. 250 prelegentów. Wśród 

 • Konferencja „Successful R and I in Europe” z udziałem przedstawicieli IFPS

  W dniach 5 i 6 listopada 2015 roku, w Dusseldorfie odbyły się 7. spotkania robocze z cyklu „Successful R and I in Europe”, organizowane cyklicznie przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Północnej Nadrenii – Westfalii. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu reprezentowali z-ca Dyrektora do Spraw Organizacji i Rozwoju – Paweł Doliński oraz p.o. Kierownika Zakładu Teleaudiologii – Maciej Ludwikowski. Prezentacja osiągnięć Instytutu i Światowego Centrum Słuchu oraz doświadczenie w wykorzystaniu różnych dotacji 

 • XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

  Forum Ochrony Zdrowia od pięciu lat jest stałym elementem programu Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się w dniach 8 – 10 września 2015 r. Dla uczestników tego Forum prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład na temat pionierskich dokonań zespołu Instytutu i nowatorskich rozwiązań telemedycznych wdrożonych w Światowym Centrum Słuchu. W tym roku podczas Forum Ochrony Zdrowia dyskutowano przede wszystkim o nadchodzącej reformie ochrony zdrowia,konsekwencjach ustawy refundacyjnej 

 • Międzynarodowa konferencja Naukowa „Implanty Słuchowe i muzyka”

  Prof. Henryk Skarżyński wraz z Zespołem Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na Międzynarodową konferencję Naukowa „Implanty Słuchowe i muzyka”. Światowej sławy naukowcy i klinicyści prowadzący pionierskie badania na tematy związane z zagadnieniami percepcji muzyki przez osoby korzystające z implantów, przedstawią aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. Konferencja odbędzie się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach 16 lipca 2015 r. Informacje i zgłoszenia: www.symposium.ifps.org.pl

 • X światowa wideokonferencja LION Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

  12 maja 2015 r. odbyła się dziesiąta coroczna światowa wideokonferencja LION: Global Otology – Neurotology Live Surgical Broadcast, podczas której najlepsi chirurdzy z wiodących światowych ośrodków prezentują ‘na żywo’ najnowsze techniki operacji oto- i neurootologicznych. Projekt LION, zainicjowany w roku 2006, stawia sobie za zadanie wykorzystanie najnowszych technologii telekonferencyjnych do ustawicznego kształcenia lekarzy otolaryngologów na całym świecie. W ramach LION działa stała interaktywna światowa sieć 

 • Promocja polskich sukcesów

  „Dzieląc się sukcesem, mnożymy sukces”, mówił prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, otwierając uroczystość wręczenia medali Akademii Polskiej Sukcesu w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 20 kwietnia 2015 r. Uroczystości towarzyszyła otwarta debata z cyklu „Osiągnięcia Naszego 25-lecia”- „Sukcesy Polskiej Medycyny”  W tym roku Kapituła APS  doceniła wybitnych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny, których osiągnięcia znane są nie tylko  w Polsce ale i na świecie. Złote 

 • Światowy Dzień Głosu na Uniwersytecie Muzycznym

  Z okazji Światowego Dnia Głosu, w dniu 16 kwietnia 2015 r., na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Audytorium im. Karola Szymanowskiego, odbyły się specjalne wykłady poświęcone roli głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, a także diagnostyce i terapiom w przypadku zaburzeń głosu u profesjonalistów. Wykład inauguracyjny na temat roli głosu we współczesnym społeczeństwie informacyjnym wygłosił prof. Henryk Skarżyński (kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC) w imieniu Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 

 • Krajowa Sieć Teleadiologii inspiruje świat

  Ponad 100 gości z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przyjechało w styczniu do Warszawy na spotkanie  zorganizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for telemedicine and e-health, ISfTeH). To największa organizacja tego typu na świecie, zrzeszająca kilka tysięcy członków indywidualnych, instytucji i krajowych towarzystw telemedycznych. Powstała w Szwajcarii, aby wspierać światowe działania w dziedzinie telemedycyny i e-zdrowia.  Promuje ideę  pracy nie dla zysku i stara się wspierać(również finansowo), te kraje, 

 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XIX Window Approach Workshop (WAW) w Kajetanach

  W Światowym Centrum Słuchu odbyły się dniach 12-14 stycznia 2015 r. kolejne, dziewiętnaste już warsztaty WAW Window Approach Workshop. W szkoleniu wzięły udział 43 osoby, zaś w części praktyczno – otochirurgicznej – 13, w większości byli to przedstawiciele największego szpitala klinicznego w Iraku – Bagdad Medical City przy Uniwersytecie Medycznym w Bagdadzie. Oprócz nich w warsztatach uczestniczyli lekarze z Tadżykistanu i Kirgistanu. Podczas warsztatów WAW prezentowane są operacje 

 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych XVIII Window Approach Workshop – IV Surgical Foundation Course

  W dniach 24 i 25 listopada 2014 r. odbyły się w Światowym Centrum Słuchu osiemnaste chirurgiczne warsztaty szkoleniowe WAW – Window Approach Workshop, które były jednocześnie czwartymi w serii Surgical Foundation Course (Kurs Podstaw Chirurgii [implantów ślimakowych]) zorganizowanymi w Kajetanach. W skład międzynarodowej grupy uczestników kursu wchodzili otochirurdzy z Francji, Niemiec, Portugalii, Danii, Czech, Rumunii, Kenii, Łotwy, Turcji, Kuwejtu, Demokratycznej Republiki Konga i Ukrainy. Program naukowy 

 • O słuchu na Uniwersytecie Warszawskim

  „Słuch jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa, to decyduje o jakości każdej sfery naszego życia, naszej edukacji, komunikacji, naszego życia i naszej pracy, ma to wpływ na nas i na całe nasze otoczenie” – mówił podczas swojego wykładu prof. Henryk Skarżyński. Wykładu pod tytułem „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa” można było wysłuchać 18 listopada 2014 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „8 wykładów na nowe 

 • Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki

  To już tradycja, że raz w roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje konferencję dla osób, które odczuwają szumy uszne, mają problemy ze słuchem i rozumieniem mowy, drażnią je dźwięki z otoczenia, a więc dla osób poszukujących w tym zakresie pomocy i wsparcia.  Konferencja ta jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, na ich głód pogłębiania wiedzy na temat przyczyn, diagnostyki szumów usznych i możliwości ich leczenia. Dodatkowo jest to dla nich okazja 

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na XVIII Festiwalu Nauki w Jabłonnie

  Festiwal Nauki w Warszawie odbywa się corocznie we wrześniu od 2003 roku. Oficjalnym reprezentantem Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Warszawski. Patronat nad Festiwalem sprawuje Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Prezes i Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Ponad pół tysiąca wykładów i debat oraz ponad dwieście lekcji dla młodzieży przygotowali organizatorzy XVIII edycji stołecznego Festiwalu Nauki, przebiegającego od 19 do 28 września. Organizatorzy przygotowali różnotematyczne lekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, 

 • Słyszę, jestem wolny!

  W dniu 30 czerwca 2014 r., w Centrum Prasowym Foksal odbyło się śniadanie prasowe „Człowiek i Centrum Wolności – Słyszę, jestem wolny!”, którego celem było przypomnienie osiągnięć zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w polskiej medycynie w minionym 25-leciu. Spotkanie z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego tytułowego „Człowieka Wolności” poprowadzili Jadwiga Kamińska Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia i Henryk Szrubarz z Poleskiego Radia. Prelegenci przedstawili bogatą i ciekawą historię rozwoju