Zdrowie

 • Cechy techniki Rezonansu Magnetycznego

  Dobry kontrast obrazu, szczególnie nadaje się do obrazowania tkanek miękkich. Submilimetrowa rozdzielczość przestrzenna. Rozdzielczość czasowa umożliwiająca obrazowanie w czasie rzeczywistym ruszających się organów (dynamic MRI). Możliwość obrazowania wielu warstw jednocześnie w dowolnej płaszczyźnie (3D Imaging). Możliwość uzyskania parametrów funkcjonalnych badanej tkanki (dyfuzja, perfuzja, przepływ, temperatura). Możliwość obrazowania funkcji mózgu (functional MRI). Możliwość badania składu ilościowego substancji (Spektroskopia MR). 

 • Informacje o środku kontrastowym

  Informacje o środkach kontrastowych stosowanych do badań w rezonansie magnetycznym Środek kontrastowy jest to substancja podawana dożylnie podczas wykonywania badania Rezonansu Magnetycznego. Ma na celu poprawienie jakości obrazu i zwiększenie skuteczności diagnostycznej badania. Dawkę środka kontrastowego dobiera się w zależności od masy ciała osoby badanej. Środek kontrastowy stosowany do badań Rezonansu Magnetycznego różni się od środków kontrastowych stosowanych przy wykonywaniu badań rentgenowskich (tomografia komputerowa, urografia). 

 • Jak przebiega badanie rezonansu magnetycznego?

  Przed badaniem pacjent powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w dziale „Przygotowanie pacjenta do badania” Po przybyciu do pracowni pacjent zostanie poproszony o dostarczenie danych potrzebnych do zarejestrowania (skierowanie, dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie) oraz wypełnienie ankiety (o ile wcześniej jej nie wypełnił), a także o opisanie dolegliwości. Przed wejściem do pomieszczenia z aparatem MR pacjent musi pozostawić wszystkie metalowe przedmioty tj.  karty magnetyczne, komórki  oraz inne urządzenia elektroniczne w przebieralni lub pod opieką osoby 

 • Przeciwwskazania do badania RM

  Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonania badania MR są: Stymulator serca oraz wszystkie inne biostymulatory Wewnętrzne protezy słuchowe (implanty) Obiekty metalowe w obrębie ciała, w szczególności okolice oczu Klipsy naczyniowe np. po operacjach tętniaka Niewydolność nerek w przypadku konieczności podania kontrastu Względnymi przeciwwskazaniami są: Metalowe endoprotezy, stabilizatory kręgosłupa, jakiekolwiek implanty ortopedyczne: gwoździe, śruby, druty, pręty, klipsy, płytki jeżeli nie występują w okolicy badanej Pierwszy trymestr ciąży 

 • Przygotowanie do badania RM

  Badanie MR nie wymaga żadnego przygotowania ze strony pacjenta, prosimy jedynie o zastosowanie się do poniższych zaleceń: Diagnostyka MR nie wymaga od pacjenta bycia na czczo. Zaleca się jednak by na 3 – 5 godz. przed planowanym badaniem nie spożywać posiłków, napojów, używek. Pacjent może przyjmować wszystkie leki zgodnie z wymogami prowadzonej terapii popijając je niewielką ilością niegazowanej wody. Osoby przyjmujące insulinę powinny umówić termin badania na rano i zabrać ze sobą 

 • Wyposażenie pracowni – Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

  Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego wyposażone zostało w wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego w indukcja pola głównego 3T – skaner MAGNETOM Trio TIM System firmy Siemens. Dzięki zastosowaniu technologii TIM (Total Imaging Matrix) aparat ten umożliwia szybkie, elastyczne i z dużą dokładnością obrazowanie. Co to znaczy szybkie, elastyczne z dużą dokładnością: szybkie – mimo iż w 3T skanerze procesy relaksacji zachodzą dłużej niż w klinicznych 

 • Wychowanie słuchowe szansą na rozwój komunikacji językowej Twojego dziecka

  „Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.” Podstawowym środkiem służącym do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów między ludźmi jest mowa. Jej prawidłowy rozwój uzależniony jest od wielu czynników, ale dobry słuch należy do najważniejszych w procesie nabywania umiejętności werbalnego komunikowania się. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest propagatorem szeroko pojętej idei wychowania słuchowego, stanowiącego podstawę rehabilitacji małego dziecka z wadą 

 • Pomóż dziecku, pomóż sobie

  Co? Zapraszamy do korzystania z porad, konsultacji i zajęć organizowanych w Klinice Rehabilitacji. Chętnie służymy radą i pomocą wszystkim osobom, a w szczególności: 1. Dzieciom z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy). 2. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami słuchu. 3. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wadami słuchu, które będą korzystać lub już korzystają z klasycznych aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. 4. Rodzicom dzieci 

 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”

  Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” został powołany do życia w październiku 2000 r. i jest klubem zrzeszającym osoby korzystające z implantów ślimakowych i pniowych, ich rodziny i przyjaciół oraz tych wszystkich, którym problemy i potrzeby tej grupy ludzi są bliskie. Klub „Ślimaczek” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” i nie ma własnej osobowości prawnej. Jego działalność wspiera również Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Cele i zadania Klubu: 1. Prowadzenie 

 • Implant ślimakowy- rehabilitacja osób dorosłych

  Prawie każdy pacjent kwalifikowany do wszczepienia implantu zadaje w trakcie diagnozy przedoperacyjnej te same pytania: „Jak to będzie po operacji?”, „Jak będę słyszał?”. Ci, którzy mają świadomość, że implantacja niesie za sobą równocześnie konieczność rehabilitacji, pytają: „Jak się tego nauczę?”. Wszystkich pacjentów interesuje, na ile to nowe słyszenie będzie przypominało zapamiętane dźwięki. Dziesięć lat temu udzielenie odpowiedzi na to pytanie było dla nas, terapeutów, trudne. Wyobrażenie 

 • Dziecko z wadą słuchu przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego

   Problemy rehabilitacji, na które warto zwrócić uwagę Twoje dziecko dostało aparaty słuchowe. Przed Tobą bardzo ważne zadanie: nauczyć dziecko noszenia aparatów słuchowych i korzystania z nich przez cały dzień. Najlepiej, gdy okres przyzwyczajania się dziecka do tego bardzo potrzebnego urządzenia będzie przebiegał bezkonfliktowo. Możesz zapytać audiologa lub logopedę, jak masz postępować w wypadku sprzeciwu dziecka. Jeśli lekarz uważa, że aparat słuchowy jest środkiem koniecznym do rozpoczęcia usprawniania 

 • Domowa Klinika Rehabilitacji

  Rehabilitacja jest bardzo ważnym etapem leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Jest procesem długotrwałym oraz pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania i kompleksowej wiedzy. Wynik leczenia, częstokroć bardzo drogiego, może być zniweczony przez brak odpowiedniej rehabilitacji. W procesie rehabilitacji ogromne znaczenie ma wiedza, doświadczenie, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciągłość opieki. Wiele z tych cech może być spełnionych w domu rodzinnym. „Domowa Klinika Rehabilitacji” w swoich założeniach wspiera 

 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

  Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są równie częstym powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza jak bóle głowy i podobnie jak bóle głowy są objawem wieloznacznym, tak co do rodzaju choroby, która je powoduje, jak i ich ciężkości – od lekkich do zagrażających życiu. Szacuje się, że są problemem około 25% populacji naszego kraju. Często są tak dotkliwe, że wpływają niekorzystnie na życie osobiste i zawodowe osoby na nie cierpiącej. Funkcjonowanie narządu 

 • Szumy uszne w pytaniach i odpowiedziach

  Głośne i powtarzające się lub długo trwające hałasy są zwykle irytujące dla większości ludzi. Istnieje jednak pewna grupa osób, którzy nie są w stanie tolerować normalnych lub nieco głośniejszych dźwięków otoczenia. Dotyczy to osób zarówno z niedosłuchem, jak i ze słuchem prawidłowym. Tę zwiększoną wrażliwość na dźwięk określa się mianem nadwrażliwości słuchowej. W praktyce oznacza ona przykre, czasami wręcz bolesne odczuwanie takich dźwięków, które dla zdrowych osób nie stanowią 

 • Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci

  Szumy uszne u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Do niedawna było to zjawisko prawie nie znane w środowisku medycznym. Zespół Kliniki podjął się jako pierwszy w kraju, zorganizowania i wdrożenia tego programu do codziennej praktyki klinicznej. Wynika z niej, że dzieci o wiele rzadziej w porównaniu z dorosłymi narzekają na dokuczliwość szumu, czasami w ogóle nie zwracają na to uwagi. W większym stopniu ten problem dostrzegają rodzice. Chcą oni uzyskać od lekarzy informację czy szum 

 • Program „Terapii Dźwiękowej” jako poszerzone postępowanie z pacjentami z szumem usznym

  W ciągu ostatnich dwóch lat poszerzono zakres terapii pacjentów z szumem usznym. Wprowadzono i rozwinięto tzw. terapię dźwiękową jako uzupełnienie innych metod terapii szumów, a szczególnie metody TRT. Terapia dźwiękowa ma na celu wspomaganie procesu leczenia szumów i nadwrażliwości słuchowej. Pacjent może uczestniczyć w zajęciach grupowych lub/i indywidualnych. Terapia zakłada aktywny udział pacjenta, który angażuje się zarówno we współpracę z terapeutą, jaki i z innymi pacjentami w grupie. 

 • Program dopasowania systemu implantu ślimakowego

  Co to jest dopasowanie systemu implantu ślimakowego? Implant ślimakowy jest wysokiej klasy urządzeniem, które osobom z obustronną całkowitą głuchotą lub głębokim niedosłuchem stwarza szansę na odbieranie wrażeń słuchowych, czyli po prostu słyszenie. Zanim jednak implant ślimakowy przyniesie oczekiwane przez pacjenta efekty, dając mu możliwość odbierania dźwięków, a przede wszystkim rozumienia mowy, trzeba zaprogramować procesor mowy poprzez dobór odpowiednich parametrów stymulacji elektrycznej. Parametry 

 • Implant ślimakowy

  Ucho prawidłowo słyszące Ucho ludzkie składa się z trzech części: ucha zewnętrznego (A), ucha środkowego (B), ucha wewnętrznego (C). Ucho zewnętrzne stanowi rodzaj elastycznej tuby (1) wprowadzającej dźwięk z otoczenia do błony bębenkowej (2). Fala dźwiękowa (3), będąca uporządkowanymi drganiami cząsteczek powietrza, pada na błonę bębenkową, wprawiając ją w drgania wraz z łańcuchem kosteczek słuchowych [młoteczek (4), kowadełko (5), strzemiączko (6)],