Rehabilitacja

 • Wychowanie słuchowe szansą na rozwój komunikacji językowej Twojego dziecka

  „Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.” Podstawowym środkiem służącym do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów między ludźmi jest mowa. Jej prawidłowy rozwój uzależniony jest od wielu czynników, ale dobry słuch należy do najważniejszych w procesie nabywania umiejętności werbalnego komunikowania się. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest propagatorem szeroko pojętej idei wychowania słuchowego, stanowiącego podstawę rehabilitacji małego dziecka z wadą 

 • Pomóż dziecku, pomóż sobie

  Co? Zapraszamy do korzystania z porad, konsultacji i zajęć organizowanych w Klinice Rehabilitacji. Chętnie służymy radą i pomocą wszystkim osobom, a w szczególności: 1. Dzieciom z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy). 2. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami słuchu. 3. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wadami słuchu, które będą korzystać lub już korzystają z klasycznych aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. 4. Rodzicom dzieci 

 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”

  Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” został powołany do życia w październiku 2000 r. i jest klubem zrzeszającym osoby korzystające z implantów ślimakowych i pniowych, ich rodziny i przyjaciół oraz tych wszystkich, którym problemy i potrzeby tej grupy ludzi są bliskie. Klub „Ślimaczek” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” i nie ma własnej osobowości prawnej. Jego działalność wspiera również Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Cele i zadania Klubu: 1. Prowadzenie 

 • Implant ślimakowy- rehabilitacja osób dorosłych

  Prawie każdy pacjent kwalifikowany do wszczepienia implantu zadaje w trakcie diagnozy przedoperacyjnej te same pytania: „Jak to będzie po operacji?”, „Jak będę słyszał?”. Ci, którzy mają świadomość, że implantacja niesie za sobą równocześnie konieczność rehabilitacji, pytają: „Jak się tego nauczę?”. Wszystkich pacjentów interesuje, na ile to nowe słyszenie będzie przypominało zapamiętane dźwięki. Dziesięć lat temu udzielenie odpowiedzi na to pytanie było dla nas, terapeutów, trudne. Wyobrażenie 

 • Dziecko z wadą słuchu przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego

   Problemy rehabilitacji, na które warto zwrócić uwagę Twoje dziecko dostało aparaty słuchowe. Przed Tobą bardzo ważne zadanie: nauczyć dziecko noszenia aparatów słuchowych i korzystania z nich przez cały dzień. Najlepiej, gdy okres przyzwyczajania się dziecka do tego bardzo potrzebnego urządzenia będzie przebiegał bezkonfliktowo. Możesz zapytać audiologa lub logopedę, jak masz postępować w wypadku sprzeciwu dziecka. Jeśli lekarz uważa, że aparat słuchowy jest środkiem koniecznym do rozpoczęcia usprawniania 

 • Domowa Klinika Rehabilitacji

  Rehabilitacja jest bardzo ważnym etapem leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Jest procesem długotrwałym oraz pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania i kompleksowej wiedzy. Wynik leczenia, częstokroć bardzo drogiego, może być zniweczony przez brak odpowiedniej rehabilitacji. W procesie rehabilitacji ogromne znaczenie ma wiedza, doświadczenie, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciągłość opieki. Wiele z tych cech może być spełnionych w domu rodzinnym. „Domowa Klinika Rehabilitacji” w swoich założeniach wspiera