Telefitting i telerehabilitacja

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Rozwój cywilizacji spowodował, że szeroko pojęta komunikacja międzyludzka oraz wymiana i dostęp do informacji zaczęły pełnić kluczową rolę. Mówi się obecnie o erze komunikacji, którą tworzą między innymi nowe technologie łączności i przekazu informacji, takie jak: radio, telewizja, telefon, Internet. Dostęp do informacji oraz możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych mogą być poważnie ograniczone lub wręcz uniemożliwione w przypadku istnienia uszkodzenia słuchu.

Dzięki opracowaniu nowych metod chirurgicznych oraz nowoczesnych protez słuchowych, np. implantów ślimakowych, współczesna medycyna jest w stanie przywrócić zdolność do słyszenia coraz większej grupie pacjentów. Dalsze wykorzystanie tej możliwości wymaga jednak intensywnej rehabilitacji, która prowadzi do zmniejszenia problemów komunikacyjnych w życiu codziennym. Rehabilitacja słuchowa jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania, kompleksowej wiedzy, doświadczenia oraz ciągłości opieki. U pacjentów korzystających z aparatów lub implantów słuchowych jednym najistotniejszych etapów tego procesu jest dobór parametrów pracy protezy słuchowej. Optymalne dopasowanie systemu implantu słuchowego lub aparatu słuchowego jest niezbędne, aby możliwe było prawidłowe przekazanie dźwięków otoczenia, w tym mowy, do drogi słuchowej pacjenta.

Zastosowanie wspomnianych metod leczniczych, dopasowanie parametrów pracy protezy słuchowej oraz przeprowadzenie skoordynowanego procesu rehabilitacji wymaga ścisłej współpracy doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin nauki i medycyny, w tym: lekarzy, inżynierów klinicznych, protetyków słuchu, logopedów, pedagogów, psychologów i innych. Takim zespołem specjalistów dysponuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Opieka w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu często uzupełniana jest terapią logopedyczną prowadzoną w miejscu zamieszkania pacjenta.

Wizyty w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dla wielu pacjentów wiążą się z długą i czasochłonną podróżą. Pacjent, a często jest to małe dziecko, przybywający na wizytę jest zmęczony podróżą, co niekorzystnie wpływa na jego możliwości skupienia się i wiarygodne wykonanie badań. To z kolei negatywnie rzutuje na efektywność prowadzonej terapii i powoduje, że informacje uzyskane od pacjenta podczas badań i konsultacji są obarczone ryzykiem błędu oraz znacznie utrudniony jest optymalny dobór parametrów pracy protez słuchowych. Konieczność przyjazdu pacjenta do Instytutu wiąże się również z kosztami podróży, które w wielu przypadkach są dużym obciążeniem dla jego rodziny.

Rozwiązaniem wspomnianych problemów jest zastosowanie Internetu jako narzędzia umożliwiającego pacjentowi odbycie konsultacji ze swoim specjalistą z Instytut w ośrodku współpracującym blisko jego miejsca zamieszkania. Na przestrzeni lat zespół Instytutu opracował i wdrożył do praktyki klinicznej system pozwalający na utworzenie w 2009 roku sieci współpracujących z Instytutem i ze sobą ośrodków rozsianych na terenie całego kraju – Krajowej Sieci Teleaudiologii.

Ośrodki współpracujące w ramach Krajowej Sieci Teleaudiologii

CENTRUM KOORDYNUJĄCE:

Światowe Centrum Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy
05-830 Nadarzyn
Jednostka koordynująca:

Zakład Teleaudiologii
e-mail: tf.bialystok@ifps.org.pl

OŚRODKI WSPÓŁPRACUJĄCE:

Miasto Adres Telefon, Mail
Białystok Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, piętro 2, blok A, pok 2004, (85) 746 82 69
tf.bialystok@ifps.org.pl
Gdańsk Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, ul. Biała 7a (58) 355 51 06, (58) 244 51 00
rejestracja.gdansk@csim.pl; s.jarczyk@csim.pl
Gorzów NZOZ Audiologiczny „Audiolan”, ul. Dekerta 45/59 (95) 739 09 87, 693 336 434
tf.gorzow@ifps.org.pl
Katowice Śląskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, ul. Nasypowa 18 (32) 256 44 01 
rejestracja.katowice@csim.pl
Kraków Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy, ul. Smoleńsk 33 (12) 428 01 40
rejestracja.krakow@ifps.org.pl
Lublin Zakład Logopedii UMCS, ul. Sowińskiego 17; II pietro; pok. III (227)- [Pracownia Audiologii] 608 586 011
marek.kurkowski@wp.pl;
tf.lublin@ifps.org.pl
Nowy Sącz NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „SŁYSZĘ”, ul. Węgierska 188 (18) 541 78 72
tf.nowysacz@ifps.org.pl
Olsztyn Warminsko-Mazurskie Centrum Sluchu i Mowy Medincus, ul. Obrońców Tobruku 1/1 (89) 523 50 22
rejestracja.olsztyn@csim.pl
Opole Opolskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
Ul. Wiejska 122
(77) 551 11 70
tf.opole@ifps.org.pl
Poznań Aparaty Słuchowe Lidia Chmielewska, Halina Paliwoda -Rojewska, ul. Poznańska 18a/1 (61) 22 101 51
tf.poznan@ifps.org.pl
Radom Przychodnia Konsultacyjna Radom, ul. M. Bóźniczna 3 (48) 340 29 69
rejstracja.radom@ifps.org.pl
Rzeszów Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy Medincus,
ul. Chodkiewicza 6
(17) 852 81 51
rejestracja.rzeszow@csim.pl
Staszów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 11-Listopada 78 (15) 8648557
tf.staszow@ifps.org.pl
Szczecin Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus,
ul. Starzyńskiego 3-4
(91) 455 33 00
rejestracja.szczecin@csim.pl
Wrocław Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi,
ul. Borowska 213, poradnia Audiologiczna pokój 7, budynek J, piętro 1,
(71) 734 37 30, (71) 734 37 10
rejestracja.szczecin@csim.pl

mapa Polski z zaznaczonymi ośrodkami