Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.
(na podstawie informacji umieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia)

 1. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
 2. Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka – > 38 °C, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to
  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub
  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w wymienionych powyżej krajach i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to 
  • przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

  Osoby nie spełniające kryteriów wymienionych w p. 1 powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach POZ-u.

 4. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  lub
  zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 5. Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
 6. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Niezależnie od powyższego komunikatu prosimy państwa pacjentów o wstrzymanie z przyjazdami na wyznaczone konsultacje i hospitalizacje zawsze w przypadkach gdy obserwujecie u siebie objawy zakażenia np. kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych i innych tego typu chorób.

Dyrekcja Instytutu