Światowe Centrum Słuchu

Światowe Centrum Słuchu/World Hearing Center (WHC), którego inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem jest prof. Henryk Skarżyński, powstało dzięki realizacji Jego bogatego dorobku naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny, a także dzięki systematycznie prowadzonej od lat – przez prof. Skarżyńskiego i  zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – pracy i budowaniu partnerskich kontaktów z naukowcami różnych dziedzin na świecie. WHC stworzyło niepowtarzalną szansę wyjścia naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu społecznemu … Czytaj dalej Światowe Centrum Słuchu