Program „Po pierwsze zdrowie”

Program „Po Pierwsze Zdrowie” jest realizowany przez Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z  Telewizją Polską i Polskim Radiem.

Założenia Programu opracował prof. Henryk Skarżyński, a powstały one na podstawie wieloletnich doświadczeń zespołu Instytutu w organizacji zakrojonych na szeroką skalę populacyjnych badań pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy, a także doświadczeń zdobytych podczas ubiegłorocznej akcji badań przesiewowych słuchu, jakie specjaliści IFPS prowadzili w ramach akcji „Lata z Radiem”.
Badania i konsultacje u lekarzy różnych specjalności będą odbywały się Mobilnych Centrach Diagnostycznych.

Wyniki populacyjnych badań przesiewowych u osób w różnych grupach wiekowych pozwolą na uzyskanie wielu informacji na temat zdrowia Polaków, zmieniających się potrzeb w zakresie profilaktyki zdrowia i leczenia oraz naukowego poszukiwania rozwiązań, które mogą w przyszłości pozwolić na opracowanie standardów zwalczania chorób cywilizacyjnych.

Program jest realizowany w 20 miastach na trasie koncertowej „Lata z Radiem”.

Program „Po Pierwsze Zdrowie” zostanie podsumowany na konferencji naukowej, zorganizowanej na zaproszenie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego 20 listopada 2017 r.

Tam byliśmy:

   

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pod honorowym patronatem

Naczelnej Izby Lekarskiej

Partnerzy medialni

 
Więcej informacji: http://popierwszezdrowie.pl/