Jednostki kliniczne

Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ramach hospitalizacji przyjmowanych jest rocznie ponad 12 000 pacjentów oraz wykonywanych jest ok. 15 000 procedur operacyjnych.

Dziennie przeprowadzanych jest ponad 45 operacji poprawiających słuch. W 98,7% operacje są planowane i przeprowadzane w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 3 500 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.

W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy oraz logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni i technicy udzielają rocznie ponad 200 000 konsultacji.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach

 • Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii
 • Klinika Audiologii i Foniatrii
 • Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej
 • Zakład Audiologii Eksperymentalnej
 • Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych
 • Pracownia Anatomii i Patomorfologii Klinicznej Głowy i Szyi
 • Zespół Naukowo-Dydaktyczny
 • Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego
 • Dział Wydawnictw
 • Centrum Doskonałości PROKSIM

Ośrodki filialne Instytutu

 • Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji – Łeba