Projekty

Informacje o projektach finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Projekty w trakcie realizacji

Logotyp Ministerstwa Zdrowia Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/ksztalcenie-lekarzy-w-centrum-zaawansowanych-technik-operacyjnych-swiatowego-centrum-sluchu-instytutu-fizjologii-i-patologii-dla-potrzeb-otochirurgii-rynochirurgii-fonochirurgii-chirurgii-oczodolu/
Logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/system-do-wykrywania-zaburzen-smaku-i-wechu-oparty-na-badaniu-wykonywanym-samodzielnie-w-domu-pacjenta/
Logotyp Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/wprowadzenie-nowoczesnych-e-uslug-w-podmiotach-leczniczych-nadzorowanych-przez-ministra-zdrowia
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Utrzymanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów – urządzenia do badań przesiewowo-diagnostycznych zmysłów.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/utrzymanie-mobilnej-kapsuly-badan-zmyslow-urzadzenia-do-badan-przesiewowo-diagnostycznych-zmyslow/
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej – „SZOK”.

Więcej informacji: https://whc.ifps.org.pl/projekty/system-zintegrowanej-operacji-komunikacyjnej-szok/
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego.

Więcej informacji:
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Kumulacja wariantów genetycznych u dzieci z głuchotą prelingwalną – w poszukiwaniu nowego czynnika predykcyjnego do oceny efektów leczenia niedosłuchu za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego.

Więcej informacji:
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Neuronalne mechanizmy problematycznego korzystania z pornografii – rola reaktywności na wskazówki nagród erotycznych.

Więcej informacji:
Logotyp Narodowego Centrum Nauki Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego.

Więcej informacji:
Logotyp Narodowego Centrum Nauki W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu

Więcej informacji: