Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu laureatem konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”