Pierwsza Operacja w Światowym Centrum Słuchu

Film prezentujący pierwszą operację wykonaną w Światowym Centrum Słuchu.