Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 1. prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski – Przewodniczący
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. dr hab. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS – Z-ca Przewodniczącego
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 3. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek – Sekretarz
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
  Politechnika Gdańska
 5. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wiesław Jędrzejczak
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 6. prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz
  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 7. prof. dr hab. med. Tomasz Kręcicki
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 8. dr hab. n. hum. Zdzisław Marek Kurkowski, prof. UMCS
  Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. dr hab. n o zdr. Artur Lorens, prof. IFPS
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 10. prof. dr hab. med. Maciej Misiołek
  Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 12. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
  Uniwersytet Warszawski
 13. dr hab. med. Monika Ołdak, prof. IFPS
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 14. dr inż. Marcin Parchomiuk
  przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 15. dr hab. med. Danuta Raj-Koziak
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 16. prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
  dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 17. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Skarżyński
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 18. dr n med. Elżbieta Włodarczyk
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 19. dr hab. n. o zdr. inż. Tomasz Wolak
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

*Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci prof. dr hab. med. Pawła Stręka – wybitnego lekarza otolaryngologa i rynologa, znakomitego wychowawcy i wykładowcy akademickiego, kierownika Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Profesora Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej naszego Instytutu.

Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. med. Pawła Stręka