Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 1. prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski – Przewodniczący
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS – Z-ca Przewodniczącego
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 3. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek – Sekretarz
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
  Politechnika Gdańska
 5. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wiesław Jędrzejczak
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 6. prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz
  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 7. dr n. farm. Anna Kowalczuk
  przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki
 8. prof. dr hab. med. Tomasz Kręcicki
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 9. dr hab. n. hum. Zdzisław Marek Kurkowski
  Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. dr hab. n o zdr. Artur Lorens, prof. IFPS
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 11. prof. dr hab. med. Maciej Misiołek
  Śląski Uniwersytet Medyczny
 12. prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 13. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
  Uniwersytet Warszawski
 14. prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 15. dr hab. med. Monika Ołdak, prof. IFPS
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 16. dr hab. med. Danuta Raj-Koziak, prof. IFPS
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 17. prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
  dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 18. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr H. Skarżyński
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 19. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Włodarczyk
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 20. dr hab. n. o zdr. inż. Tomasz Wolak, prof. IFPS
  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu