Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Kamienie milowe

1992

   • wszczepienie pierwszego w Polsce implantu ślimakowego osobie niesłyszącej

1993

   • opracowanie programu działania i utworzenie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”

1996

   • zastosowanie nowej metody leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego
   • opracowanie programu, organizacja zespołu i uruchomienie resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

1997

   • zastosowanie nowych materiałów alloplastycznych w chirurgii ucha środkowego
   • pierwsze w Polsce wszczepienie implantu BAHA

1998

   • wszczepienie pierwszego w Polsce implantu do pnia mózgu

2000

   • pierwsza międzynarodowa prezentacja wyników zachowania resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego

2002

   • pierwsze w świecie wszczepienie implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą

2003

   • pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego do ucha środkowego
   • otwarcie Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

2004

   • pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu ślimakowego  u dziecka z częściową głuchotą (dopełnienie elektryczne)

2005

   • pierwsze w Polsce zastosowanie implantu i aparatu w jednym uchu (System Duet)

2006

   • wprowadzenie nowej metody bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego przez implant ucha środkowego

2007

   • pierwsza w świecie klasyfikacja oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego wg. Skarżyńskiego

2008

   • pierwsze w świecie bilateralne wszczepienie implantów do pnia mózgu

2009

   • prezentacja nowej elektrody SRA i pierwsze w świecie pokazowe wszczepienie podczas Kongresu Europejskiego
   • pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu SRA
   • otwarcie Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego

2010

   • prezentacja nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment)

2011

   • opublikowanie i przedstawienie na kongresach kontynentalnych w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Pd., Australii i Nowej Zelandii, najnowszej kompleksowej metody leczenia częściowej głuchoty i pierwszej w świecie klasyfikacji PDT
   • zainicjowanie i doprowadzenie do przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”
   • koordynacja działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego, w wyniku którego 2 grudnia 2011 przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”

2012

   • otwarcie Światowego Centrum Słuchu/World Hearing Center
   • pierwsza ocena drogi słuchowej w częściowej głuchocie z wykorzystaniem metody fMRI
   • pierwsze w Polsce, jedno z pierwszych na świecie, wszczepienie najnowszych implantów ucha środkowego i wewnętrznego – system CODACS
   • pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE

2013

   • pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System2

2014

   • pierwsze w  Polsce wszczepienie implantu ucha środkowego Cochlear™ MET®

2015

   • pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu SYNCHRONY, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego

2017

   • pierwsze w świecie wszczepienie implantu ucha środkowego typu Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler
   • pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z nową prostą elektrodą HiFocus SlimJ

2018

   • pierwsze w Polsce i piąte na świecie wszczepienie implantów słuchowych typu Cochlear OSIA OSI100
   • pierwsze w Polsce wszczepienie implantów słuchowych typu HiRes Ultra 3D Cochlear Implant wykonanych w technologii Hassle Free MRI

2019

   • światowa premiera Musicalu „Przerwana Cisza”, będącego  artystycznym udokumentowaniem jednego największych osiągnięć nauki i medycyny polskiej oraz ich wielkiego wkładu w rozwój światowej otologii i otochirurgii otolaryngologii na przestrzeni ostatnich 27 lat

2020

   • pierwsza w Polsce operacja wszczepienia aktywnego implantu BONEBRIDGE BCI 602 wykorzystującego kostne przewodnictwo dźwięku

2021

   • wykonanie największej na świecie liczby wszczepień implantów słuchowych ucha środkowego

2022

   • wszczepienie największej na świecie liczby implantów słuchowych (ponad tysiąc)

2023

   • koncepcja rozbudowy Światowego Centrum Słuchu