Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

» Działalność


Działalność kliniczna

Instytutu  realizowana jest zarówno w formie  specjalistycznych konsultacji ambulatoryjnych  jak i hospitalizacji zachowawczych  i zabiegowych.

 

W Poradniach , pracowniach diagnostycznych oraz oddziałach szpitalnych  prowadzone jest pełen zakres świadczeń diagnostycznych , leczniczych i rehabilitacyjnych  w  zakresie rozpoznania, leczenia i profilaktyki

czytaj więcej


Działalność naukowo-badawcza

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dużą wagę przywiązuje się do łączenia działalności naukowej i szkoleniowej, wychodząc z założenia, że w ten sposób zapewnia się najbardziej efektywny i harmonijny rozwój kadry naukowej oraz całego Instytutu. Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ma charakter interdyscyplinarny i jest związana z następującymi specjalnościami z obszaru medycyny i techniki.

czytaj więcej


Działalność dydaktyczna

Działalność szkoleniowa realizowana przez Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i akademickimi jest kierowana do różnych grup specjalistów działających na rzecz środowiska osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej oraz pacjentów i rodziców.

czytaj więcej


Postępowania doktorskie

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu od 1 października 2019 r. można ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne w trybie eksternistycznym. Informacje o zasadach i trybie postępowania oraz wymaganej dokumentacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu pod adresem: https://bip.ifps.org.pl/