Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Działalność kliniczna

Działalność kliniczna Instytutu realizowana jest zarówno w formie specjalistycznych konsultacji ambulatoryjnych, jak i hospitalizacji zachowawczych i zabiegowych.

W poradniach, pracowniach diagnostycznych oraz oddziałach szpitalnych prowadzony jest pełen zakres działań z zakresu profilaktyki, badań diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych chorób:

 • ucha, kości skroniowej
 • nosa, zatok przynosowych
 • jamy ustnej, gardła, krtani, tchawicy
 • głowy i szyi
 • chorób nerwów czaszkowych: (trójdzielnego, twarzowego, przedsionkowo-ślimakowego, językowo-gardłowego)
 • zespołów bezdechu nocnego

Diagnostyka i leczenie z zakresu:

 • wrodzonych lub nabytych uszkodzeń słuchu u dzieci i dorosłych
 • uszkodzeń narządu równowagi, (zawroty głowy)
 • zaburzeń mowy i artykulacji
 • rehabilitacji słuchu u dzieci i dorosłych
 • aparatowania dzieci i dorosłych oraz leczenia zaburzeń słuchu z zastosowaniem implantów słuchowych (ślimakowych, pniowych ucha środkowego oraz na przewodnictwo kostne)
 • diagnostyki i leczenia szumów usznych
 • diagnostyka, leczenia i rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy

W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonuje:

 • Poradnia Otorynolaryngologiczna(skierowanie do Otorynolaryngologa)
  • Zespół Rynologiczny (choroby nosa i zatok przynosowych)
  • Zespół Otolaryngologiczny (choroby ucha, gardła, szyi)
 • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna(skierowanie do Audiologa/Foniatry)
  • Zespół Audiologiczny (niedosłuch, choroby narządu słuchu, protezowanie słuchu w tym implanty)
  • Zespół Foniatryczny (choroby gardła, krtani, zaburzenia głosu, zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych)
  • Zespół Zaburzeń Równowagi i Zawrotów Głowy
  • Zespół Szumów Usznych
  • Zespół Zaburzeń Komunikowania (zaburzenia rozwoju mowy u dzieci)
 • Poradnia Neurologiczna (skierowanie do Neurologa)
 • Poradnia Logopedyczna (skierowanie do Logopedy)
 • Poradnia Psychologiczna (skierowanie do Psychologa)
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (skierowanie od: Audiologa/Foniatry/Otolaryngologa) w ramach rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.

Rocznie we wszystkich poradniach nasi specjaliści z różnych dziedzin przeprowadzają ponad 200 000 porad konsultacyjnych.

Hospitalizacje odbywają się w:

 • Klinice Otorynolaryngochirurgii – pełen zakres operacji ucha, nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani, diagnostyka głębokiego niedosłuchu w kierunku wszczepienia implantów słuchowych. Od kilku lat w Klinice wykonywanych jest najwięcej (w jednej jednostce) w świecie operacji poprawiających słuch. Codziennie nasi chirurdzy przeprowadzają średnio 70 operacji poprawiających słuch, w tym wiele operacji złożonych. Rocznie, liczba przeprowadzonych procedur operacyjnych przekracza 18 500.
 • Klinice Audiologii i Foniatrii – diagnostyka, leczenie i rehabilitacja narządu głosu i mowy. Diagnostyka uszkodzeń słuchu u dzieci i dorosłych.
 • Klinice Rehabilitacji – diagnostyka i rehabilitacja dzieci i dorosłych z głębokim niedosłuchem lub głuchotą, w tym pacjenci przed i po zabiegach wszczepiania implantów słuchowych. Rehabilitacja osób z zaburzeniami mowy i artykulacji w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.