Rejestracja

Informujemy, że aktualnie w całej Polsce od dnia 08.01.2021 roku jedyną formą skierowania na leczenie ; konsultacje, hospitalizacje, badania diagnostyczny ( TK,MR, ECHO, Endoskopia p. pokarmowego i inne) jest E-skierowanie.

Wystawione przez lekarza e-skierowanie zapisywane jest w ogólnopolskim systemie informatycznym P 1. Na takim skierowaniu nie ma wskazanego miejsca udzielenia świadczenia medycznego. Jeżeli pacjent chce mieć następne konsultacje w Instytucie może to zgłosić lekarzowi, który taki termin ustali w systemie Eskulap lub musi zgłosić się do Rejestracji Poradni i umówić następny termin ( podając swój Pesel i pokazując wydruk z numerem skierowania).

Aby pacjent został zapisany na hospitalizację do Kliniki Audiologii i Foniatrii, Otorynolaryngochirurgii lub Rehabilitacji pacjent zostawia wydruk skierowania w gabinecie lekarskim a w następnych dniach Zespoły Sekretariatów Klinik/Planowania Hospitalizacji na podstawie tych wydruków kontaktują się z państwem i ustalają termin hospitalizacji.

Pacjent może również w okresie późniejszym skontaktować się telefonicznie, mailowo z Rejestracją , Sekretariatami Klinik w tym celu podając swój numer Pesel i numer skierowania.

Proszę pamiętać, że samo wystawienie e-skierowania nie jest jednoznaczne z zapisem na świadczenie medycznej w Instytucie.

Prosimy przypominać lekarzom wystawiającym aktualnie skierowania o takim obowiązku ponieważ, w wersji papierowej nie będą przyjmowane, poza przypadkami centralnej awarii komputerów NFZ. Osoby, które miały wystawione skierowanie w formie papierowej przed tym terminem i zapisały się telefonicznie, mailowo, listownie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. powinny dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Pacjenci wymagający tłumacza języka migowego proszeni są o przekazanie takiej informacji w rejestracji, telefonicznie, listownie lub pod adresem mailowym rejestracja@ifps.org.pl formularza rejestracyjnego na stronie https://rejestracja.ifps.org.pl/.

Szanowni Pacjenci,
Oryginał skierowania wystawionego przed 8.01.2021 roku możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:

Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

Z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):

„Rejestracja ambulatorium – skierowanie” lub
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie” lub
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania lub nowego e-skierowania  w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Pacjent zgłaszający się na pierwszorazową konsultację ambulatoryjną do Instytutu powinien posiadać:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub specjalisty posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia)
  • wyniki badań, konsultacji z przebiegu wcześniejszego leczenia

Zasady korzystania z systemu pobierania biletów do Rejestracji Pacjentów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach:
https://whc.ifps.org.pl/2015/10/zasady-korzystania-z-systemu-pobierania-biletow-do-rejestracji-pacjentow-w-swiatowym-centrum-sluchu-w-kajetanach/

Rejestracja pacjentów do Poradni (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach):
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 01
tel.: 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl
Rejestracja pacjentów (siedziba IFPS na Mochnackiego 10 w Warszawie):
(od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00)
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl 

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego
– Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

tel.: 22 356 03 48
e-mail: ncob@ifps.org.pl
 

Hospitalizacje
Terminy hospitalizacji w klinikach Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ustalane są przez Sekretariat Medyczny Kliniki Audiologii i Foniatrii (hospitalizacje zachowawcze) oraz Zespół Planowania Zabiegów Kliniki Otorynolaryngochirurgii (hospitalizacje zabiegowe) zgodnie z zapisami ustawowymi i rozporządzaniami prezesa NFZ. Skierowania na hospitalizacje pacjentów mogą być przekazane osobiście w rejestracji (kopia), listownie lub drogą mailową (skan).

Czas oczekiwania na odpowiedź – bez zbędnej zwłoki

Uwaga !!!

  1. Zespół Rejestracji ustala jedynie terminy wizyt ambulatoryjnych oraz ich ewentualne zmiany.
  2. Zespoły: Sekretariatu Medycznego Kliniki Audiologii i Foniatrii oraz Planowania Zabiegów ustalają terminy hospitalizacji oraz ich ewentualne zmiany.
  3. Zespoły te nie udzielają odpowiedzi i informacji na pytania niezwiązane z zaplanowaniem wizyt i hospitalizacji (dot. np. wyników badań, kwalifikacji i przeciwwskazań do zabiegów).
  4. W przypadku podania przez pacjenta błędnego adresu e-milowego, lub numeru telefonu kontaktowego nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie odpowiedzi.

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Zespół Planowania Zabiegów – hospitalizacje
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 87
e-mail: termin@ifps.org.pl

Klinika Audiologii i Foniatrii

Hospitalizacje zachowawcze
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00)
tel. 22 311 81 71
Sekretariat: tel. 22 356 03 51
e-mail: hospitalizacje.af@ifps.org.pl

Informacje w sprawach innych niż termin hospitalizacji:

 
Sekretariat Medyczny
tel.: 22 356 04 22
fax: 22 356 03 41
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej
Sekretariat
tel.: 22 356 03 34
Klinika Rehabilitacji
Sekretariat
tel.: 22 311 81 91
 

Uwaga!!!

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy nie ma podpisanej umowy z NFZ na funkcjonowanie Izby Przyjęć, nie ma też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konsultacji lekarskich w przypadkach nagłych udziela lekarz dyżurny Kliniki Otorynolaryngologii lub Kliniki Audiologii i Foniatrii.

Telefon dyżurny (po godz. 18.00): 22 356 03 05

Filie Instytutu

 

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji

ul. Westerplatte 3
84–360 Łeba

tel.:/fax: 59 866 12 92
e-mail: biuro.leba@ifps.org.pl

 
 

Przychodnia Konsultacyjna – Radom

Szanowni Państwo,
Informujemy, że obecnie pełny zakres świadczeń opieki zdrowotnej realizowany przez Przychodnię Specjalistyczną IFPS kontynuuje Radomskie Centrum Słuchu i Mowy N.Z.O.Z. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 48 679 18 40.