Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Zasady korzystania z systemu pobierania biletów do Rejestracji Pacjentów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

 1. Pacjent zgłaszający się do Rejestracji A i B na planowa konsultację lub hospitalizację do jednostek Światowego Centrum Słuchu  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach zobowiązany jest do pobrania biletu z automatu biletowego.
 2. Na pulpicie automatu biletowego opisane są następujące przyciski :
  Poradnie  – dla pacjentów zgłaszających się na konsultacje ambulatoryjne we  wszystkich Poradniach Specjalistycznych Centrum;
  Szpital  – dla pacjentów zgłaszających się  na zaplanowaną hospitalizację w Klinikach  Centrum;
  Kasa – dla pacjentów zobowiązanych do wnoszenia określonych opłat, w celu odebrania faktury lub innych dokumentów finansowych.

 3. Pacjent zgodnie z rodzajem oczekiwanego świadczenia po naciśnięciu przycisku pobiera tylko jeden bilet, na którym wpisany jest numer, z którym zostanie przywołany , godzina oraz liczba osób oczekujących przed nim.
 4. Pacjent powinien pobrać w odpowiednim czasie tylko jeden bilet,  mając na uwadze iż rejestracja do gabinetu / na hospitalizację nie odbędzie się wcześniej niż 45 min przed zaplanowaną godziną.
 5. Lista aktualnie obsługiwanych numerów jest wyświetlana na monitorach znajdujących w holu   i sąsiednich ciągach komunikacyjnych co umożliwia pacjentowi oczekiwanie poza bezpośrednim sąsiedztwem Rejestracji i przybliżone określenie czasu oczekiwania.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.
Dyrekcja

Kajetany 20.10.2015 r.