Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Informacja o RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10, 02-042 w Warszawie (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), zwany dalej Instytutem, który świadczy specjalistyczne usługi medyczne z zakresu diagnostyki ,leczenia i rehabilitacji osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, komunikacji językowej z zaburzeniami równowagi , szumami usznymi oraz prace badawcze w następujących lokalizacjach:

  1. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy; ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn; tel. 22 356 03 69; fax 22 356 03 67,
  2. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa; tel. 22 356 03 69; fax 22 356 03 67
  3. Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji; ul. Westerplatte 3; 84-360 Łeba; tel. 59 866 12 92

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły Instytutowi dane osobowe przysługują następujące prawa:

  • dostępu do powierzonych danych osobowych;
  • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie;
  • trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzanych danych;
  • przeniesienia powierzonych danych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Ze względu na rodzaj świadczonych przez administratora usług z zakresu medycyny specjalistycznej powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji szczególnych w zakresie świadczenia specjalistycznych świadczeń medycznych.

Państwa dane osobowe mogą być powierzone innym podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego np. badania laboratoryjne.

Zapewniamy, iż zakres powierzanych nam danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do niezbędnego minimum, koniecznego do profesjonalnego świadczenia usług medycznych.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu dokłada wszelkich starań mających na celu jak najlepszą ochronę powierzonych przez Państwo danych osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości, a także w celu umożliwienia Państwu realizacji przysługujących im praw w zakresie powierzonych danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: mgr Maciej Dziewulski – iod@ifps.org.pl

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r.

Administrator Danych
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof.dr hab.n.med.Henryk Skarżyński