Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Dyrekcja Instytutu

Prof. Henryk Skarżyński
Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
Dyrektor Instytutu
Eugeniusz Koncewoj dr Witold Cieśla mgr Paweł Doliński
Eugeniusz Koncewoj
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
dr Witold Cieśla
Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
mgr Paweł Doliński
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacji i Rozwoju
mgr Eliza Wawerek-Piłat Prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek
mgr Eliza Wawerek-Piłat
Główna Księgowa
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek
Sekretarz Naukowy