Dyrekcja Instytutu

Prof. Henryk Skarżyński
Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
Dyrektor Instytutu
mgr Jerzy Mazur dr Witold Cieśla mgr Paweł Doliński
mgr Jerzy Mazur
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych
dr Witold Cieśla
Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
mgr Paweł Doliński
Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju
Prof. nadzw. dr hab. med. inż. Krzysztof Kochanek
Eliza Wawerek-Piłat
Główna Księgowa
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek
Sekretarz Naukowy