Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Historia miejsca i ludzi

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach to placówka, która nie ma swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Historia tego miejsca zaczęła się ponad 30 lat temu, kiedy powstał pierwszy w Polsce (a drugi w Europie) Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. Na jego bazie utworzono w 1996 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku wybudowane w Kajetanach pod Warszawą – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy. W roku 2012 zostało ono znacznie rozbudowane i utworzono Światowe Centrum Słuchu.

Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej, a od 2002 r. – częściowej głuchoty we współczesnym świecie. Ogromne zainteresowanie setek tysięcy pacjentów stało się bodźcem do dalszych działań, w wyniku których powstały – wg. pomysłu, programu, założeń i pracy prof. Henryka Skarżyńskiego te nowe, unikatowe w skali kraju i świata placówki. Ośrodek „Cochlear Center”, druga tego typu placówka w Europie, dała początek nie tylko  Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, a także – otwartemu w 2012 roku – Światowemu Centrum Słuchu.

Pierwszy rok pracy prof. H. Skarżyńskiego i Jego zespołu stawiał niełatwe do pokonania bariery, także z powodu złych warunków lokalowych. Lekarze i inni naukowcy mieli do dyspozycji jeden mały pokój i zabudowaną wnękę na korytarzu, w której odbywały się pierwsze zajęcia rehabilitacyjne. Warunki były na tyle trudne, że w ciągu miesiąca prof. H. Skarżyński przygotował założenia stworzenia instytucji, ośrodka, centrum diagnostyczno – rehabilitacyjnego, które by się zajęło tego typu pacjentami. W wyniku żmudnej wędrówki po urzędach i różnych instytucjach w poszukiwaniu środków, a także nieocenionej pomocy śp. Ministra Jacka Kuronia doszło do spotkania prof. Henryka Skarżyńskiego z nieżyjącym już śp. pamięci Zbigniewem Miłkiem prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W następstwie tych kontaktów możliwa była realizacja idei prof. H. Skarżyńskiego  wybudowania ośrodka od podstaw. Zanim jednak do tego doszło, udało się  – także dzięki współpracy z PFRON – zagospodarować prawie całe pięto budynku mieszkalnego, w którym mieściły się także m.in. biura PFRON-u. W ciągu trzech miesięcy pomieszczenia te zostały zaadaptowane i w pierwszą rocznicę, pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, otworzony został Ośrodek Diagnostyczno – Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. W otwarciu wzięła udział Pani Hanna Suchocka – Premier RP i wielu ministrów z Jej gabinetu, m.in. Minister Jerzy Koźmiński, Minister Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Biskup Alojzy Orszulik, Bohdan Jastrzębski, Wojewoda Warszawski.

Otwarcie Ośrodka było ogromnym sukcesem. W tamtych latach powstanie placówki o takim znaczeniu międzynarodowym, było możliwe dzięki otwarciu się Polski na świat, na nowe rozwiązania, na nowe potrzeby, a także dzięki inicjatywie prof. Henryka Skarżyńskiego utworzenia dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi” w 1990 roku i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w 1992 roku. Obie te organizacje oficjalnie powołały Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. Jednym z pierwszych, ważnych dla działania Ośrodka sprzętów był mikroskop operacyjny przekazany osobiście przez żonę Prezydenta Francji Panią Danielle Mitterrand.

Założyciel i ówczesny Dyrektor Ośrodka prof. Henryk Skarżyński z uporem dążył do tego, by ogromny sukces naukowy i kliniczny, jakim było wcześniejsze wdrożenie programu leczenia głuchoty w Polsce, nie został zmarnowany. By pierwsza grupa zoperowanych pacjentów miała zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę, by następni mogli skorzystać z najnowszych osiągnięć już wdrożonych w świecie, by mieli do nich stały dostęp. Nie bez znaczenia była też chęć pokazania światu, że Polacy, nie są gorsi i potrafią zbudować od podstaw nowoczesną placówkę, a potem umiejętnie nią zarządzać. Otwarciu ośrodka przy ulicy Grójeckiej w Warszawie towarzyszyła wspaniała atmosfera.

Już po kilku miesiącach działalności w Ośrodku „Cochlear Center” przyjmowano 30 – 40 pacjentów dziennie i wykonywano około 200 specjalistycznych badań. Kolejnym, operowanym niesłyszącym pacjentom zapewniano opiekę i rehabilitację słuchu i mowy.

Po ponad trzech latach działalności Ośrodek „Cochlear Center” miał na swoim koncie nie tylko sukcesy w leczeniu wad słuchu, lecz także duży dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. W dowód uznania i na bazie tych osiągnięć Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Jacek Żochowski, w porozumieniu z Ministrem Finansów Grzegorzem Kołodką oraz Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych Aleksandrem Łuczakiem powołał do życia resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut powstał z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego przy wsparciu Premiera RP Józefa Oleksego.

Instytut był tworzony od podstaw wg. własnych pomysłów, programu, założeń niewielkiej grupy naukowców, lekarzy, inżynierów i innych specjalistów pracujących pod kierunkiem prof. H. Skarżyńskiego. Było to wielkie wyzwanie. Równolegle z adaptacją nowych pomieszczeń w pustym szpitalu przy Hucie Warszawa rozpoczęto przygotowania  do budowy stałej siedziby. Idee utworzenia supernowoczesnego, przestronnego, świetnie wyposażonego centrum medycznego prof. Henryk Skarżyński opracował już w 1992 roku. Pięć lat później Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, w Kajetanach pod Warszawą,  rozpoczęła budowę nowej siedziby Instytutu. Akt Erekcyjny pod budowę Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy podpisali: prof. Józef Zwisłocki, wnuk Prezydenta Ignacego Mościckiego, Honorowy Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego, Premier Józef Oleksy, Karol Świątkowski, Prezes PFRON, i prof. Henryk Skarżyński.

Po sześciu latach gromadzenia – głównie własnych, wypracowanych środków przez zespół kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego – zostało wybudowane Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W maju 2003 roku było gotowe do przyjęcia pierwszych pacjentów. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce podczas VII Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej. Do Kajetan przybyło kilkuset gości ze świata nauki, polityki, Kościoła. Uroczyste otwarcie swoja obecnością zaszczycili m.in.: prof. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu RP, prof. Andrzej Stelmachowski, Marszałek Senatu RP, Ks. Bp Alojzy Orszulik, prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, dr Maciej Tokarczyk, przedstawiciel Premiera, Wiceminister Zdrowia, Sergiusz Najar, Podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury, Sylweriusz Królak, Podsekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marek Kossowski, Wiceminister Gospodarki, Pracy i Gospodarki Społecznej, Barbara Misterska-Dragan, Wiceminister Skarbu Państwa, dr Krzysztof Szamałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, dr Leszek Juchniewicz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Leszek Mizieliński, Wojewoda Mazowiecki, Roman Sroczyński, Prezes Zarządu PFRON-u, J.E. Patrick Lawless, Ambasador Australii Polsce, Ambasador Włodzimierz Konarski, współprzewodniczący Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, dr Zdzisław Góralczyk, Ambasador RP w Chinach, prof. Ryszard Zimak, Rektor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH w Krakowie, prof. Leszek Pączek, Prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Grzegorz Opolski, prof. Andrzej Strzelecki, prof. Stefan Kruś, prof. Walerian Staszkiewicz i wielu innych. Wśród gości zagranicznych – światowa czołówka otologów i audiologów ze wszystkich kontynentów.

Już w pierwszym roku funkcjonowania Międzynarodowego Centrum miały miejsce wyjątkowe wydarzenia: prof. H. Skarżyński przeprowadził pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą oraz wszczepił pierwszy w Polsce implant do ucha środkowego, został opracowany program telemedyczny „Domowa Klinika Rehabilitacji”, rozpoczął się cykl Krajowych Konferencji dla Osób z Szumami Usznymi i Nadwrażliwością Słuchową. Osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożeniowe, dydaktyczne i organizacyjne były ponad 100 razy nagradzane przez polskie i międzynarodowe środowiska medyczne, gospodarcze, naukowe oraz media.

Coraz większe zapotrzebowanie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczące bazy naukowej i klinicznej były jednym z powodów powstania Światowego Centrum Słuchu. Już od 2003 roku rozpoczęto gromadzenie wkładu własnego, starając się jednocześnie o inne środki na budowę m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pod koniec 2009 roku Instytut otrzymał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 2/3 kosztów. 1/3 stanowiły środki własne. Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę Światowego Centrum Słuchu swoją obecnością uświetniło wiele znakomitości ze świata polityki i nauki, m.in.: Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Jacek Paszkiewcz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Henryk Smolarz, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Stanisław Moryto, Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dr hab. Roman Danielewicz, Ministerstwo Zdrowia, prof. Andrzej Górski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Barbara Misińska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Stanisław Stelmach, Ministerstwo Zdrowia, Barbara Szołtyk, Polska Akademia Nauk, Prof. Andrzej Trzebski, Polska Akademia Nauk, Jan Kołodziejski, Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Grzegorz Puścion, Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, prof. Andrzej Członkowski, Przewodniczący Fundacji Na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, prof. Henryk Szymczak, Polska Akademia Nauk, Ryszard Konwerski, Prezes Polskiego Klubu Biznesu, prof. Wojciech Noszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, dr Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Robert Zawadzki, Narodowy Fundusz Zdrowia, prof. Stanisław Orkisz, Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, prof. Dariusz Jurkiewicz, Wojskowy Instytut Medyczny, prof. Jan Maria Wójcicki, Dyrektor Instytutu Biocybernetyki I Inżynierii Biomedycznej PAN, prof. Stefan Kruś, Fundacja Rozwoju Medycyny, dr Med. Andrzej Włodarczyk, Dyrektor Instytutu Reumatologii, prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, Waldemar Roszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mieczysław Szatanek, Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej, prof. Jerzy Jurkiewicz, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Marek Bykowski, Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Jan Szmidt, Dziekan Politechniki Warszawskiej, prof. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska, prof. Krzysztof Kurzydłowski, Politechnika Warszawska, prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, prof. Józef Lubacz, Politechnika Warszawska, prof. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski, prof. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska, prof. Bolesław Samoliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. Leon Gradoń, Politechnika Warszawska, prof. Roman Maniewski, Instytut Biocybernetyki I Inżynierii Biomedycznej PAN, prof. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki I Inżynierii Biomedycznej PAN, prof. Mieczysław Szostek, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. Tadeusz Tołłoczko, Polska Akademia Umiejętności, prof. Krzysztof Zaremba, Politechnika Warszawska, prof. Wiesław Sułkowski, Instytut Medycyny Pracy, prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska, Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn, Lidia Rudzka, Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Państwowego ZP ZOZ, Adam Piskorz, Komenda Policji W Nadarzynie, Dariusz Drzewiecki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, prof. Marek Rogowski, Przewodniczący Rady Naukowej, Mirosław Górecki, Dyrektor Powiatowej Stacji, Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie, Elżbieta Smolińska, Starosta Powiatu Pruszkowskiego.

Światowe Centrum Słuchu, które powstało w rekordowym czasie kilkunastu miesięcy zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. 10 maja 2012 roku unikalne przedsięwzięcie, jakim była budowa Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zostało zakończone.

Uroczystość otwarcia swoją obecnością zaszczycili mi.ni. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz,  Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz, Prezydent American Otological Society prof. Herman Jenkins, Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych Kurt Stephan, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  prof. Marek Krawczyk, Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina prof. Stanisław Moryto, Rektor Elekt Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej  prof. Jan Łaszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Rady Głównej Instytutów Badawczych  prof. Leszek Rafalski, Senator Rafał Muchacki Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Poseł Beata  Małecka -Libera Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, Poseł Henryk Smolarz, Senator Andrzej Kobiak, Mieczysław Kasprzak Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tadeusz Sławecki Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Adam Zdziebło Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny, Grzegorz Cessakow Prezes Głównego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Marcin Antoniak p.o. Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia, byli Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Zdrowia: dr Adam Fronczak i dr Andrzej Włodarczyk, doradcy Prezydenta RP: dr Joanna Staręg-Piasek, prof. Tomasz Borecki, Artur Brzóska – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Janina  Pszczółkowska – Wiceprezes KRUS, Daniel Zaharenko – Wiceprezes KRUS, Zbigniew Teter –  Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Olga Johan – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Agnieszka Kuźmińska –  Wicestarosta Pruszkowskiemu, Janusz Grzyb -Wójt Gminy Nadarzyn, Beata Cholewka –  Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, Jadwiga Jaszczyk – Dyrektor Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jacek Zaremba – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN, prof. Tadeusz Kaczorek – Przewodniczący Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych prof. Wojciech Noszczyk – Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Andrzej Członkowski Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Włodzimierz Bolecki Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Łukasz Turski Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, prof. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Joanna  Jędrzejczak Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Rektorowi  Elektowi Politechniki Warszawskiej, prof. Stanisław Moryto Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Ryszard  Zimak  Rektor Elekt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Jan  Łaszczyk Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, prof. Alojzy Szymański Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Jerzy Paweł Nowacki Rektor Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, prof. Alojzy  Nowak  Dziekan Wydziału Zarządzania, Przedstawicielowi Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Witold Rużyłło Dyrektor Instytutu Kardiologii, dr  Olaf  Gajl Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji Instytutu Badawczego, dr  Tomasz Maciejewski  Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, prof. Przemysław  Oszukowski Dyrektor  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, prof. Jerzy Stelmachów Zastępca Dyrektora Instytutu Reumatologii, prof. Mariola Śliwińska-Kowalska  Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy, prof. Wojciech  Hanke Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy, Stanisław Traczyk Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, prof. Krzysztof Szamałek Zastępca Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Przyjaciele po Wsze Czasy: Jan Krzysztof Bielecki, prof. Longin Pastusiak, dr Józef Oleksy, Jerzy Koźmiński, dr Maria Gajęcka – Bożek, prof. Andrzej Czyżewski, prof. Edward Hojan, Andrzej Marchewka, konsultanci krajowi: prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Bolesław Samoliński, prof. Grażyna Niedzielska, prof. Grzegorz Pawlicki, prof. Marek Rogowski, prof. Grzegorz Opolski,  przedstawicie Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii: dr Paweł  Dobrzyński, prof. Wojciech Golusiński, prof. Henryk Kaźmierczak, dr Bogdan Kibiłda, prof. Tomasz Kręcicki, prof. Jurek Olszewski.

Na uroczystym otwarciu Światowego Centrum Słuchu byli obecni także znakomici goście, wybitni naukowy z całego świata, którzy reprezentowali światowe, europejskie i amerykańskie towarzystwa naukowe, m.in. prof. Christoph von Ilberg z Niemiec – pionier implantów ślimakowych, prof. Nuri Ozgirgin z Turcji – Prezydent Politzer Society, prof. Herman  Jenkins z USA – Prezydent The American Otological Society, prof. Kurt Stephan z Austrii  – Prezydent  European Federation of Audiological Societies, prof. Antonio Della Volpe z Włoch – Członek Politzer Socity, prof. David L. McPherson z USA – Członek International Society of Audiology, prof. Rene Gifford z USA – Członek American Acoustic Society, prof. Jose-Luis Padilla z Hiszpanii – Członek European Association of Methodology, prof. Sophia Kramer z Holandii – Prezydent International Collegium of Rehabilitative Audiology, prof. Tim  Terzis  z Grecji – założyciel Hellenic Rhinologic Society i członek European Rhinologic Society, prof. Milan Stankovic z Serbii – Sekretarz Regionalny European Academy of Otology & Otoneurology (EAONO). dr  Agnieszka Szczepek z Niemiec – Członek International Inflammation Society, prof. Ad Snik z Holandii – Członek International Society of Audiology, prof. Erwin Hochmair  z Austrii – Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers, prof. Stavros Hatzopoulos z Włoch – Członek International Evoked Responses Audiology Group (IERASG) , prof. Jamol Kholmatov z Tadżykistanu – Członek Towarzystw ORL Azji Środkowej, prof. Sergey Pukhlik z Ukrainy – Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Alergologów i Immunologów, Richard Brook – Prezydent Cochlear Europa, dr Marek Pollak – Przedstawiciel Med-El, Chris Zimmer – Przedstawiciel Advanced Bionics, Członkowie Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum: dr  Ingeborg Hochamir z Austrii, prof. Michal Luntz z Izraela prof. Wolf-Dieter Baumgartner z Austrii, Członkowie European Federation of Audiological Societies: prof. Joseph Attias z Izraela, dr  Ewa Raglan z Wielkiej Brytanii, prof. Frans Coninx z Niemiec, prof. Norbert Dillier ze Szwajcarii, dr Tetyana Golubok-Abyzova z Ukrainy.

Światowe Centrum Słuchu, to unikalna, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej. Jej powstanie jest bardzo ważne dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym Centrum Edukacyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii. W nowo otwartym Centrum powstało kilka nowych zakładów naukowych, w tym wiele pierwszych w skali międzynarodowej, takich jak: pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii.

Dziś placówka ta to dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 400 pracownikom. To – mieszczące się w Kajetanach pod Warszawą Centrum – o powierzchni użytkowej 20 418 m2 posiada także jedyne w Polsce 2 studia multimedialne telemedycyny, 7 sal konferencyjnych, w których jednorazowo może się szkolić 800 osób, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Centrum Edukacyjne posiadające nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Jednorazowo może się tam szkolić 40 osób. Jest to największa, o tym profilu, pracownia na świecie.

Placówka ma silną pozycję w kraju i za granicą, a za swoje osiągnięcia dostaje liczne nagrody i wyróżnienia. To wiodący instytut badawczy oraz wysoko wyspecjalizowany szpital, a jako placówka medyczna reprezentuje najwyższy poziom referencyjny. W wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 Minister Edukacji i Nauki podjął w dniu 3 lutego 2023 r. decyzję o przyznaniu Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu najwyższej kategorii naukowej A+ w dyscyplinie nauki medyczne. Otrzymanie przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu najwyższej kategorii potwierdza fakt, że jest to jedna z najlepiej zarządzanych placówek tego typu w kraju – być może to jedyny z 16 instytutów badawczych podległych Ministerstwu Zdrowia, który nigdy nie był zadłużony.

Można zaryzykować stwierdzenie, że nie byłoby żadnej z tych placówek, gdyby nie wsparcie wielu ludzi, którzy zaufali prof. H. Skarżyńskiemu w realizacji Jego idei i pomysłów. Niecodzienną formą podziękowania jest tablica „Przyjaciele po Wsze Czasy” witająca wszystkich pacjentów i gości Światowego Centrum Słuchu. Przypomina ona o wszystkich, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Instytutu, wspierając go swoją wiedzą, autorytetem naukowym, sercem i zaangażowaniem. Wymienieni na niej politycy dawali poparcie i patronat dla idei, która przekraczała ramy jakiejkolwiek opcji politycznej. Artyści ofiarowali swój talent na rzecz niesłyszących dzieci w Polsce i Europie. Światowej sławy naukowcy zapraszali specjalistów Instytutu do swoich laboratoriów i klinik, aby mogli zdobywać nową wiedzę I umiejętności. Lista na tablicy „Przyjaciele po Wsze Czasy” nie jest zamknięta. Wciąż pojawiają się na niej nowe nazwiska, stowarzyszenia, instytucje. Wciąż nie brakuje ludzi, którzy – pełni uznania dla tego, co już udało się osiągnąć dopingują zespół Centrum do dalszego rozwoju.

Działalność naukowa, badawczakliniczna prof. Henryka Skarżyńskiego i zespołu specjalistów ze Światowego Centrum Słuchu daje wielką szansę zbudowania silnej pozycji Polski na mapie naukowej i medycznej świata, a zaplecze naukowe i kliniczne, które stworzył prof. H. Skarżyński w ciągu ostatnich ponad 30 lat – przy ogromnym zaangażowaniu zespołu – pozwala, mimo różnych oznak kryzysu, optymistycznie patrzeć w przyszłość.