Współpraca

Współpraca naukowa w kraju i za granicą

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter działalności Instytutu od samego początku rozwijana była współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami akademickimi i naukowo-badawczymi z różnych dziedzin nauki. Wynikami tej współpracy były wspólne publikacje i referaty naukowe oraz wdrożenia.

Jednostki, z którymi współpracuje Instytut, to m.in.:

W kraju

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (dawniej Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych)
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • NZOZ Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, Warszawa
 • Śląskie Centrum Słuchu i Mowy, Katowice
 • Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy, Olsztyn
 • Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy, Rzeszów
 • Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy, Szczecin
 • Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy, Gdańsk
 • Opolskie Centrum Słuchu i Mowy, Opole
Za granicą

 • Institut für Audiopädagogik, Solingen, Niemcy
 • Department of Audiology, University of Ferrara, Włochy
 • Department of Methodology of Behavioral Sciences, University of Granada, Hiszpania
 • Academic Unit of Audiological Medicine, Institute of Child Health, University College London, Wielka Brytania
 • Danyl Halytsky Medical University in Lwów, Ukraina
 • Prof. A.I. Kolomitschenko Institute of Otolaryngology, Kijów, Ukraina
 • Ukrainian Health Ministry National Medical Academy of Postgraduate education named after P.L. Shupik, Kijów, Ukraina
 • Research Center for Audiology and Hearing Rehabilitation, Moskwa, Rosja
 • Otolaryngology Clinic of the Medical Academy of Postgraduate Education In Sankt Petersburg
 • University Medical School of Marmara University, Istambuł, Turcja
 • Audiology and Speech Language Pathology, Brigham Young University, Provo, Utah, USA
 • Department of Communication Science and Disorders, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 • Department of Communicative Disorders, East Tennessee State University, Johnson City, Tennessee, USA
 • Department of Otolaryngology, University of Iowa, Iowa City, USA
 • The Speech and Hearing Science Department, Arizona State University, Tempe, USA
 • Research Triangle Institute, Research Triangle Park, North Carolina, USA
 • Institute of Biomedical Engineering CNR, Mediolan, Włochy
 • USC Head and Neck Group, Los Angeles, Kalifornia, USA
 • Institute Tomatis, Paryż, Francja
 • Tomatis Développment, Luksemburg
 • Clinical, Technical, Research and Regulatory Department, Cochlear AG, Bazylea, Szwajcaria
 • Clinical Research and Rehabilitation, MED-EL-Medical Electronics, Innsbruck, Austria
 • Clinical Research, Medtronic ENT, Tolochenaz, Szwajcaria
 • National Hospital of Hearing, Voice and Speech Pathologies, Mińsk, Białoruś
 • Department of Otorhinolaryngology Grodno Medical State University, Grodno, Białoruś
 • Otorhinolaryngology Faculty of Danyl Halytski State Medical University, Lwów, Ukraina

Informacje o współpracy zagranicznej

Znaczna część badań naukowych jest realizowana w ramach umów dwustronnych lub wielostronnych z zagranicznymi placówkami naukowymi lub uniwersyteckimi. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu od lat prowadzi aktywną współpracę z placówkami naukowo-badawczymi podobnego typu. Główne cele współpracy międzynarodowej dotyczą wymiany informacji naukowej z przodującymi ośrodkami zagranicznymi, uczestnictwa we wspólnych badaniach i programach międzynarodowych oraz pozyskiwania środków niezbędnych dla realizacji programów naukowych.

Zadania, które podejmowano dla realizacji powyższych celów były następujące:

 • utrzymywanie systematycznych kontaktów i rozwijanie współpracy, wymiany naukowej z dotychczasowymi partnerami Instytutu w Europie i na świecie
 • opracowanie, wspólnie z partnerami zagranicznymi, kalendarza warsztatów naukowo-szkoleniowych, spotkań międzynarodowych w kraju i za granicą
 • organizowanie i udział w spotkaniach naukowych, sympozjach, konferencjach, zjazdach międzynarodowych oraz spotkaniach dwustronnych z partnerami współpracującymi i zainteresowanymi współpracą z naszym Instytutem
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi specjalistów zajmujących się fizjologią i patologią słuchu, a także z organizacjami działającymi w środowiskach i na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących, osób implantowanych i ich rodzin; w szczególności z Europejską Akademią Otologii i Neurootologii (EAONO), z International Evoked Response Audiometry Study Group, a także z International Society of Audiology oraz European Society of Artificial Organs.
 • podejmowanie innych form współpracy z partnerami zagranicznymi, które wynikają z potrzeb realizacji prac naukowo-badawczych Instytutu
 • nawiązywanie kontaktów z firmami zagranicznymi zajmującymi się wytwarzaniem specjalistycznego sprzętu dla potrzeb diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z uszkodzeniami słuchu

Wykaz ośrodków, z którymi zawarto porozumienia o współpracy dwustronnej:

 • Brigham Young University, Audiology and Speech-Language Pathology Department, Provo UT, USA – badania dotyczące zaburzeń słuchu u młodzieży szkolnej, diagnostyki zaburzeń centralnych procesów słuchowych, zastosowania nowych metod elektrofizjologicznych w diagnostyce słuchu, opracowanie narzędzi do nauczania audiologii metodą e-learningu.
 • Institute of Applied Physics, Leopold Franzens-University of Innsbruck, Austria – badania nad wykorzystaniem nowych typów implantów ślimakowych, badania zastosowań implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu, badania nad słyszeniem resztkowym u pacjentów implantowanych, ocena kliniczna implantów ucha środkowego, badania nad wykorzystaniem stymulacji elektro-akustycznej w leczeniu częściowej głuchoty.
 • Pittsburgh University, School of Health and Rehabilitation Sciences, Department of Communication Science and Disorders, Pittsburgh PA, USA – badania nad rozwojem obiektywnych metod oceny funkcjonowania narządu słuchu oraz metod obrazowania funkcjonalnego kory słuchowej, realizacja programu szkoleniowego w dziedzinie psychoakustyki i elektrofizjologii narządu słuchu.
 • East Tennessee State University, Department of Communicative Disorders, Johnson City TN, USA – program dotyczący zastosowania otoemisji akustycznej w badaniach przesiewowych słuchu oraz w diagnostyce osób z szumami usznymi oraz częściowa głuchotą.
 • Research Triangle Institute International, Center for Auditory Prosthesis Research, Research Triangle Park, NC USA – badania nad leczeniem częściowej głuchoty przy wykorzystaniu stymulacji elektro-akustycznej oraz nad percepcją mowy implantowanych pacjentów z częściową głuchotą.
 • Universitätsklinik für Hals- Nasen- und Ohrenkrankheiten, Zurich, Szwajcaria – badania nad zastosowaniem nowych typów protez w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego, program naukowo-szkoleniowy w dziedzinie mikrochirurgii ucha.
 • University of Antwerp, Medical Electronics and Hearing Sciences Dept., Antwerpia, Belgia – badania nad rozwojem nowych strategii kodowania w systemach implantów słuchowych oraz opracowaniem nowych metod diagnostyki elektrofizjologicznej pacjentów implantowanych.
 • University of Connecticut, Storrs CT, USA – prof. Frank Musiek – badania dotyczące centralnych procesów przetwarzania informacji słuchowej oraz metod obrazowania funkcjonalnego kory słuchowej.
 • Audiology Clinic, University of Ferrara, Włochy– prof. Stavros Hatzopoulos – badania dotyczące nowych, automatycznych metod przesiewowych słuchu opartych na rejestracji otoemisji akustycznych, słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu oraz potencjałów stanu ustalonego.
 • Klinika Uniwersytecka w Tuluzie oraz firma Cochlear – badania wieloośrodkowe dotyczące możliwości zachowania resztek słuchowych podczas zabiegów wszczepiania implantów ślimakowych.
 • Department of Methodology of Behavioural Sciences, University of Granada, Hiszpania – badania nad zaawansowanymi metodami statystycznymi (realizacja projektu „HearTreat”).
 • Institut für Audiopädagogik (IfAP), An-Institut der Universität zu Köln, Solingen, Niemcy – opracowanie testów do oceny percepcji mowy (realizacja projektu „HearTreat”).
 • Klinika ORL, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia – badania wysiłku słuchowego (realizacja projektu „HearTreat”).

Wykaz tematów projektów badawczych realizowanych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi w ramach porozumień bilateralnych i programów wieloośrodkowych

 • Assessment of residual hearing in Med-El Combi 40+ Cochlear Implant Users” – porozumienie o współpracy z firmą Med-El, Innsbruck, (Austria) w międzynarodowym wielo-ośrodkowym programie badawczym. Program koordynowany przez firmę Med-El, z udziałem Charlotte Eye Ear Nose and Throat Associate (USA) oraz Indiana University School of Medicine (USA).
 • „Preservation of Residual Hearing with Nucleus Contour with Softip and Electroacoustic Stimulation Study” ID: EUSTUD-00100, V 0.2; Sponsor: Cochlear AG, Szwajcaria.
 •  „Zastosowanie aparatów BAHA w jednostronnych głębokich niedosłuchach odbiorczych u dzieci” Sponsor: Cochlear AG, Szwajcaria. Przedmiot projektu: przeprowadzenia badań naukowych dotyczących zastosowania aparatów BAHA w jednostronnych głębokich niedosłuchach odbiorczych u dzieci.
 •  „Badania psychoakustyczne pacjentów z częściową głuchotą” – projekt badawczy zgodnie z umową (nr 06-710) podpisaną pomiędzy Arizona State University, a IFPS na realizację projektu badawczego w ramach grantu amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH); federal grant 5r01dc000654-14.
 • „Zastosowanie implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych – VIBROPLASTY (RW VSB) Sponsor: Med-El, Austria. Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących zastosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych.
 • „Badania nad systemem do dopasowania implantu słuchowego na odległość” – Klinika Akademicka Fryburg, Niemcy.
 • „Audiometria słuchowych odpowiedzi wywołanych w diagnostyce centralnych zaburzeń słuchu” – międzynarodowy projekt badawczy z dziedziny elektrofizjologii koordynowany przez prof. Davida McPhersona z Hearing and Speech Science Laboratory w Brigham Young University w Provo, Utah, USA.
 •  „Badania nad nowymi metodami obiektywnej diagnostyki narządu słuchu u osób implantowanych, Neural Response Imaging (NRI) oraz Electrical Field Imaging (EFI) – porozumienie o współpracy z St. Augustinus University Hospital, Antwerpia, Belgia, w ramach zespołu Clarion European Research Group.
 •  „Chirurgia rekonstrukcyjna ucha u dzieci i u dorosłych, zastosowanie materiałów biokompatybilnych” – projekt realizowany we współpracy z firmą IONOS GmbH z Seefeld k. Monachium, Niemcy.
 • „Clarion CII Bionic Ear Software Trial (BEST) – porozumienie o współpracy z the Advanced Bionics Clinical Research Department, Cambridge Wielka Brytania, nt. uczestnictwa w wieloośrodkowym programie badawczym”. Program jest poświęcony ocenie nowej generacji implantów Clarion ze strategią kodowania o dużej rozdzielczości częstotliwościowej. W programie uczestniczą ponadto: University of North Carolina, Chapel Hill, USA, St. Augustinus University Hospital, Antwerpia, Belgia, Medizinische Hochschule Hannower, Niemcy, i in.
 • „EARS (Evaluation of Auditory Responses to Speech)” – program wieloośrodkowy dla oceny postępów rehabilitacji dzieci implantowanych, koordynowany przez firmę Med-El, Austria.
 • „Epidemiologia zaburzeń słuchu i mowy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”- program naukowo-badawczy we współpracy z Uniwersytetem Brigham Young University w Provo UT, USA; koordynatorzy programu prof. Henryk Skarżyński i prof. David McPherson.
 • „Evaluation of Initial Fitting of Young Children Using Intra Operative NRT” – międzynarodowy wieloośrodkowy program badań klinicznych koordynowany przez firmę Cochlear AG, Szwajcaria.
 • „Leczenie głuchoty przy pomocy nowych systemów implantów ślimakowych” – European Multicentric Study – program koordynowany przez dr Ingeborg Hochmair z MED-EL, Austria, realizowany wspólnie z klinikami uniwersyteckimi, ośrodkami implantów ślimakowych i instytutami w Berlinie, Würzburgu, Frankfurcie, Manchesterze, Monachium, Wiedniu, Budapeszcie, Sztokholmie.
 • „Metoda Stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej (SAPL) w leczeniu zaburzeń mowy” – program badawczy realizowany we współpracy z Instytutem Tomatisa w Paryżu, Francja.
 • „Poprawa możliwości komunikowania się ludzi niesłyszących i niedosłyszących po implantacji protezy ślimakowej: nowatorskie koncepcje stymulacji w implantach ślimakowych” – program realizowany w ramach międzyrządowej umowy o współpracy naukowej i naukowo-technicznej pomiędzy Polską i Flandrią.
 • „Rozwój i weryfikacja strategii kodowania mowy w implantach ślimakowych” – program prowadzony we współpracy z Laboratorium Medycznym Uniwersytetu w Antwerpii pod kierunkiem prof. Stefaana Peetersa.
 • „Zaburzenia centralnych procesów słuchowych”- program naukowo-badawczy we współpracy z Uniwersytetem Brigham Young University w Provo UT, USA oraz z Uniwersytetem Connecticut, Storrs, USA.
 • „Zastosowanie telemetrii odpowiedzi neuronalnych (NRT) w diagnostyce śródoperacyjnej i pooperacyjnej pacjentów implantowanych” – program wieloośrodkowy koordynowany przez Cochlear AG w Bazylei, realizowany we współpracy z Uniwersyteckimi Klinikami Otolaryngologii w Pradze, Kolonii, Genewie i in.
 • „Zastosowanie metody SoE (Spread of Excitation) do oceny funkcjonowania implantu ślimakowego” – program naukowo-badawczy realizowany we współpracy z Cochlear AG, Szwajcaria i Politechniką Gdańską.
 • „Zastosowanie słuchowych implantów pnia mózgu Med-El Combi 40+ ABI” – porozumienie o współpracy w programie badań z Uniwersytecką Kliniką Neurochirurgii w Fuldzie, Niemcy. W wieloośrodkowym programie uczestniczy ponadto Uniwersytecka Klinika Otolaryngologiczna we Frankfurcie, Niemcy i Uniwersytecka Klinika Otolaryngologiczna w Wiedniu, Austria.
 • „Zastosowanie odpowiedzi ABR wywoływanych krótkimi tonami we wczesnej diagnostyce zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego” – program naukowo-badawczy realizowany we współpracy z Pittsburgh University, School of Health and Rehabilitation Sciences, Department of Communication Science and Disorders, Pittsburgh PA, USA.
 • ’Ocena resztek słuchowych u użytkowników implantu ślimakowego Med-El Combi 40 +.” Porozumienie o współpracy z Med-El, Austria, odnośnie udziału w międzynarodowym wieloośrodkowym programie badawczym pod koordynacją firmy Med-El z udziałem the Charlotte Eye Ear Nose and Throat Associates P.A., Charlotte, NC, USA i  the Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, USA.